+FishEco
Magazinefisheco.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Gäddfabriker - spelar det någon större roll för Östersjöns kustområde!
Ny spännande forskning kring gäddfabriker!
Fotograf: Pixabay

Gäddfabriker - spelar det någon större roll för Östersjöns kustområde!

Gädda är en av Sveriges allra vanligaste rovfiskar. Som rovfisk i toppen av näringskedjan har den också en viktig roll för funktionen i ekosystemet. Tyvärr har bestånden av gädda i Östersjön minskat under senare decennier.

En metod för att stärka beståndet är att anlägga så kallade gäddfabriker. Dessa våtmarker utgör lek- och uppväxtområden för gäddan, men har åtgärden effekt? Gädda är en art som gärna uppsöker våtmarker för att leka. Men en fjärdedel av Sveriges våtmarker har försvunnit genom dikning, uppodling eller sjösänkning.

Att många våtmarker, och därmed lekplatser försvunnit, har bidragit till att gäddbestånden i Östersjön har minskat vilket får konsekvenser för det kustnära ekosystemet. - Våtmarker ökar antalet gäddyngel markant men frågan är om detta är likställt med att det blir fler vuxna individer i kustbandet. Detta säger Petter Tibblin, postdoktor vid institutionen för biologi och miljö på Linnéuniversitetet och projektledare, tillsammans med professor Per Larsson, för projektet Gäddfabriker - spelar det någon roll för Östersjöns kustområde?.

Projektet, som finansieras av BalticSea2020, syftar just till att undersöka om produktiva gäddvåtmarker bidrar till fler vuxna gäddor, det vill säga ett ökat gäddbestånd längs östersjökusten. Men vad är egentligen en gäddvåtmark, eller en så kallad gäddfabrik? Skiljer den sig från en ”vanlig” våtmark?

- En gäddvåtmark är gjord med fokus på att tillgodose optimala miljöförutsättningar för gynnsam gäddrekrytering, det vill säga grunda våtmarker med växtlighet som gärna får torka ut under sensommaren. Det går även att göra gäddvåtmarker för andra fiskarter, exempelvis abborren. De optimala förutsättningarna för abborrens fortplantning utgöras sannolikt av lite djupare miljöer än för gädda, säger Petter.

Men gäddvåtmarker gynnar inte bara gäddan, de har positiva effekter på hela omgivningen. I tider av torka, likt förra sommaren, har våtmarker ett stort värde i att kvarhålla sötvatten vilket till exempel kan bidra till mindre påverkan av grundvattennivåer. Våtmarker är även mycket betydelsefulla för fåglar, insekter och växtlighet och bidrar till ökad biologiska mångfald. Även fiskar som mört och id smyger upp i sötvatten för att leka. Dessutom bidrar våtmarker till rekreationsområden för allmänheten. Gäddan i Östersjön har, precis som lax och öring, ett hemvändarbeteende - de kommer tillbaka till den plats där de lekt innan eller fötts på.

- Vår forskning visar att olika gäddpopulationer ofta har utvecklat specifika anpassningar för att lyckas att reproducera sig i just sin hemmiljö. Dessa genetiskt skilda populationer skiljer sig åt i en mängd egenskaper, allt från tillväxthastighet och maxstorlek till salt- och temperaturtolerans. Det gör det extra viktigt att vi bibehåller de våtmarker och vattendrag vi har!, säger Petter.

När en gäddvåtmark ska anläggas genomförs det främst i miljöer där det tidigare funnits en liknande miljö, det handlar alltså om återställning av våtmarker som försvunnit till följd av till exempel utdikning. Den aktör som anlägger flest gäddvåtmarker är Sveriges Sport- och Fiskevårdsförbund med stöd av externa finansiärer. Men även privata aktörer, som Sportfiskeföreningar, Länsstyrelser och kommuner har genomfört våtmarksrestaureringar i syfte att främja gädda.

Att bibehålla en uppsatt gäddvåtmark kan innebära mer eller mindre arbete, det beror till viss del på hur våtmarken konstruerats. Petter poängterar dock att vanligen är underhållet ganska sparsamt samtidigt som det är viktigt med uppföljning så att dammvallar och utskov fungerar som de ska.

Projektet Gäddfabriker - spelar det någon roll för Östersjöns kustområde? påbörjades i september 2017. Petter hoppas att projektet ska bidra med kunskap kring hur svaga rovfiskbestånd längs östersjökusten kan främjas med relativt enkla restaureringsmetoder i sötvatten och även jämföra detta med effekterna av fredningsområden som utvärderas i ett parallellt projekt i regi av Länsstyrelsen i Stockholm.

- Initialt arbetar vi med 3 våtmarker runt Kalmar: Lervik, Oknebäck och Harfjärden. Under våren 2019 kommer urvalet kompletteras med områden i Stockholms skärgård, bland annat Snäckstavik, Hemmesta sjöäng och Bergshamraviken. Anledningen att vi valt dessa områden är att gäddvåtmarkerna här anlades för minst fyra år sedan vilket är en rimlig tidsrymd för att kunna se en förändring i antalet vuxen gädda i området utanför våtmarken. Det tar nämligen ca 3-4 år för gädda att nå ”vuxenstadiet”.

Mängden vuxen gädda kommer jämföras mellan de kustområden som är i anslutning till en gäddvåtmark och kustområden som inte är i anslutning till en gäddvåtmark (referensområde). Det görs genom provfisken vid gäddvåtmarks- och referensområde. Gäddornas längd, vikt och fångstposition protokollförs samt provtagning på DNA och fjäll för åldersanalys. Sist, men inte minst, märks gäddorna med ett inre märke för framtida identifiering.

- Preliminära resultat så här lite drygt halvvägs in i projektet indikerar att fångsten av vuxen gädda är ungefär dubbelt så hög i kustområden nära en gäddfabrik i jämförelse med referensområdet, berättar Petter.

Projektet pågår fram till våren 2020 och vi önskar Petter och hans kollegor ett stort lycka till med att ta reda på hur vi på bästa sätt kan stärka gäddbestånden längst Östersjöns kust! Mer information finner du på BalticSea2020s hemsida under projektet Gäddfabriker - spelar det någon roll för Östersjöns kustområde?

Text: Madeleine Kullenbo, BalticSea2020


Dela denna artikel...

   


Kommentarer

1 kommentarer...
Åke Thudén skrev...
Gråsälen och gäddbestånden
Gråsälen och gäddbestånden. Det har tyvärr nu blivit vanligt att gråsälen som kraftigt exploderat i antal står och väntar i mynningsområden och lekvikar där de tömmer många gäddor, gös, lax och öring mm enbart på rommen och levern i samband med att fisken samlas för lek. En tiokilos lekgäddas romsäckar väger ca två kilo. Gråsälens dygnsföda beräknas till ca fem och åtta kilo. Rommen och levern på lekfisken är plockgodis för sälen som sen ratar resten av fiskkropparna som sjunker till botten. Många gråsälar stannar nu även i dessa vikar hela den isfria årstiden. Detta är tyvärr en väldigt stor anledning till våra idag kraftigt sjunkande bestånd av de kustnära fiskbestånden som endast har ett smalt utbredningsområde utefter våra kuster. Se på videon ang sälens bedrövliga matvanor. http://www.youtube.com/watch?v=fdmaigQtjFE Gäddfabriker och fiskeförbud i lekvikarna är vettigt om våra forskare och politiker omedelbart tillstyrker en kraftigt minskning av gråsälstammen i våra innerskärgårdar. Gråsälen tar de stora och den i Europa invasiva, opportunistiska, aggressivt migrerande kinesiska skarven (Phalacrocorax carbo sinensis) tar de mindre.
Klockan 10:50, 12 Feb 2019

Lägg till kommentar
Namn
Rubrik
Meddelande
När du kommenterar på +FishEco får du inte kränka andra personer. Inläggen får inte heller innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha något rasistiskt innehåll. +FishEco förbehåller oss rätten att redigera dina kommentarer vid behov. Tänk på att hålla en god ton.
Jag godkänner avtalet ovan

Ange säkerhetskoden:Sida: [1] 2 3 4 ... 119 Nästa SistaPåsken - en fiskehögtid!

Påsken - en fiskehögtid!

Notiser Hela Sverige bjuder på fantastiska fiskemöjligheter under påskhelgen. Från pimpelfiske efter röding i norr till hett havsöringfiske och gäddspinn i söder. Och allt däremellan...

Inga kommentarer
Från besvikelse till glädje - Epperlein slår till igen!

Från besvikelse till glädje - Epperlein slår till igen!

Mete Mattias Epperlein är en av Karlstad å Värmlands skickliga sportfiskare som ofta ses med stora fiskar, nu är det dax igen!

Inga kommentarer
Ny fiskväg ska byggas i Boulognern i Gävle!

Ny fiskväg ska byggas i Boulognern i Gävle!

Eko/ Miljö Strömdalens kraftverk i Boulognern i Gävle hindrar lax, öring och ål från att vandra högre upp i Gavleån. Men redan om ett par år kanske fisken kan passera kraftverket utan problem..

Inga kommentarer
Lewen vann Sportfiskarnas båt!

Lewen vann Sportfiskarnas båt!

Notiser Nu är det klart att Lewen Ronero, 34 år från Uppsala har vunnit Sportfiskarnas båt genom sitt medlemskap!

Inga kommentarer
Sååå nära 10-kilosgränsen för Oskar Pettersson!

Sååå nära 10-kilosgränsen för Oskar Pettersson!

Vertikalfiske En perfekt vertikaldag utan störande vind och på tredje ekot fanns vinstlotten! En galet vacker gös på 96 cm drog i ett riktigt stumhugg, som bara storgös kan göra!

Inga kommentarer

Senaste nytt  Mest lästa

Nyhetsbrev / +MagazineFishEco

Nyhetsbrev


Prenumerera kostnadsfritt på dagliga fiskenyheter från Fiske24/7 genom att ange din epostadress:
Fiske24/7 är ett helt gratis nyhetsbrev som sammanfattar utvalda nyheter från iFiske och Fisheco, filmer och blogginlägg kring svenskt sportfiske och andra vattenfrågor varje dag 365 dagar om året. Avprenumerera på Fiske24/7.