+FishEco
Magazinefisheco.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Havs- och vattenmyndigheten är bekymrad över situationen i Östersjön!
Östersjön i fokus. Havs- och vattenmyndigheten är bekymrad över situationen i Östersjön!
Fotograf: Robert Kautsky/ Azote

Havs- och vattenmyndigheten är bekymrad över situationen i Östersjön!

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delar uppfattningen att Östersjön och torsken i östra beståndet är hårt utsatt och mår dåligt på flera sätt. Att utreda orsaker och att bedöma vilka åtgärder som behövs är komplext. Många nationella och internationella aktörer är involverade i dessa beslut. Se nedan de senaste rapporterna om hur Östersjöns miljö mår och beståndsuppskattningar för Östersjötorsken.

Klimatförändringarna gör också att Östersjön blir allt varmare, mindre syrerik, surare och salthalten sjunker. Ekosystemet kommer sakta att förändras. Det påverkar även torskbeståndens utveckling.

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön (enligt EUs havsmiljödirektiv) anger vad som behövs för en god havsmiljö på sikt vilket är viktigt för alla fiskbestånd. För varje åtgärd finns en ansvarig myndighet. HaV har tagit fram 32 olika åtgärder inom områdena: främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, övergödning, marina skyddade områden och restaurering, bestående förändringar av hydrografiska villkor, farliga ämnen, marint avfall samt biologisk mångfald. Åtgärdernas effekter följs upp och utvärderas vart sjätte år.

- Det pågår mycket arbete för att förbättra miljötillståndet, men det kommer att ta tid innan vi ser effekter, säger Mats Svensson, chef för havs- och vattenförvaltningen. Utsläppen av näringsämnen minskar men övergödning är fortfarande ett stort problem. Framförallt i Östersjön där 97 procent av havet är påverkat av övergödning varav 12 procent är mycket påverkat. Utbredningen av syrefria bottnar ökar vilket ger läckage av fosfor såkallad internbelastning. Åtgärder som exempelvis lokala vattenvårdsprojekt finansierade av HaV(LOVA) bidrar till att minska utsläppen av näringsämnen.

Situationen för det östra torskbeståndet i Östersjön har länge varit bekymmersam. Förvaltningen vilar på vetenskaplig grund och politiska beslut som HaV genomför. HaV följer noga beståndens utveckling.

- Den 29 maj kommer internationella havsforskningsinstitutet (ICES) med nya vetenskapliga råd som ligger till grund för EU:s förhandlingar om fiskekvoter bla för torsk. Efter förhandlingar mellan EU:s medlemsländer tas beslut av ministerrådet om 2020 års kvoter den 14-15 oktober, säger Ingemar Berglund, på avdelningen för fiskförvaltning på Havs- och vattenmyndigheten.

När det gäller marina skyddade områden så arbetar HaV med att genomföra handlingsplanen för marint områdesskydd. Arbetet syftar till att bevara värden i samtliga skyddade marina områden med fokus på fiske. Arbetet ska vara slutfört 2020. I detta arbete beaktas även bottentrålningens effekter. Se länk nedan för mer information.

Bakgrundsfakta

Havs- och vattenmyndigheten är statens förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Som förvaltningsmyndighet ska vi vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och arbeta för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

Internationella havsforskningsinstitutet ICES är en internationell organisation, bestående av mer än 4000 forskare från drygt 20 medlemsländer. ICES tar fram vetenskapliga råd för att stödja ett hållbart nyttjande av världshaven.

Mer information om tillståndet i Östersjön, torsken och om Havs- och vattenmyndighetens arbete

Ny vetenskaplig information om östra torskbeståndet, Östersjön.

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018

Fiske i marina skyddade områden

HOLAS – miljötillståndet i Östersjön. 

God Havsmiljö 2020, Åtgärdsprogram för havsmiljön som anger vilka åtgärder som behövs för att uppnå god havsmiljö på sikt.

Inledande bedömning av havsmiljön 2018

Årlig uppföljning miljömål

Fördjupad utvärdering miljömål

Havsplanering – när många ska samsas om havet

Sveriges veterinärmedicinska anstalt, om torskmask 

Kontaktpersoner

Frågor om åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljö: avdelningschef Mats Svensson, tel 010-6986474 mobil 0727172431, mats.svensson@havochvatten.se

Frågor om fiskförvaltning: avdelningschef Ingemar Berglund, tel 010-6986007, mobil 070-6969320, ingemar.berglund@havochvatten.se


 


Dela denna artikel...

   


Lägg till kommentar
Namn
Rubrik
Meddelande
När du kommenterar på +FishEco får du inte kränka andra personer. Inläggen får inte heller innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha något rasistiskt innehåll. +FishEco förbehåller oss rätten att redigera dina kommentarer vid behov. Tänk på att hålla en god ton.
Jag godkänner avtalet ovan

Ange säkerhetskoden:Sida: [1] 2 3 4 ... 142 Nästa SistaCatch and Release stödjer Sportfiskarnas miljöarbete!

Catch and Release stödjer Sportfiskarnas miljöarbete!

Notiser Chris Wine and Spirits med drycken Catch & Release skänker 1 krona per såld flaska till fiskevården...

Inga kommentarer
Talma sameby ger sig inte - kräver rätten till jakt och fiske!

Talma sameby ger sig inte - kräver rätten till jakt och fiske!

Notiser Talma sameby ger sig inte, skriver nu till regeringen och kräver att staten slutar sälja jakt- och fiskekort på samebyns område, samebyn hävdar ensamrätt...

Inga kommentarer
Swedish Perch Tournament 2020 startar snart!

Swedish Perch Tournament 2020 startar snart!

Tävling Nu är det lite mer än en vecka till årets första deltävling av Swedish Perch Tournament 2020. Första tävlingen sker på Roxen...

Inga kommentarer
Här avslöjas olagligt ålfiske med hjälp av drönare!

Här avslöjas olagligt ålfiske med hjälp av drönare!

Eko/ Miljö Det olagliga fisket efter den utrotningshotade ålen fortsätter men, allt fler tjuvfiskare åker dit när modern teknik används...

Inga kommentarer
Projekt SalmonSustainable - nytt laxprojekt i norr!

Projekt SalmonSustainable - nytt laxprojekt i norr!

Eko/ Miljö Sportfiskarnas arbete med att skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av våra östersjölaxälvar fortsätter nu med ett nytt projekt...

Inga kommentarer

Senaste nytt  Mest lästa

Nyhetsbrev / +MagazineFishEco

Nyhetsbrev


Prenumerera kostnadsfritt på dagliga fiskenyheter från Fiske24/7 genom att ange din epostadress:
Fiske24/7 är ett helt gratis nyhetsbrev som sammanfattar utvalda nyheter från iFiske och Fisheco, filmer och blogginlägg kring svenskt sportfiske och andra vattenfrågor varje dag 365 dagar om året. Avprenumerera på Fiske24/7.