+FishEco
Magazinefisheco.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Vårt största fiske går under radarn!
Vårt största fiske går under radarn!
Fotograf: JK-Fotografie-Design-shutterstock.com

Vårt största fiske går under radarn!

Nu har EU satt sina kvoter på hur mycket fisk som får fiskas upp ur haven runt om oss, nu är det upp till Hav och Vatten att fördela dessa kvoter till de svenska fiskarna. Just i dagarna ska detta fördelningssystem, ITQ systemet, beslutas om det ska få grönt ljus för ytterligare tio år. Innan det beslutas hur fisket bör fördelas för de kommande tio åren måste alla fakta upp på bordet, systemet har mycket i övrigt att önska vad gäller ekologisk och social hållbarhet.

Vi har idag två helt olika fisken i Sverige. Industrifisket som är mycket stort och lönsamt, och det småskaliga och kustnära fisket är på många platser mycket illa ute. Sveriges system för fördelning av kvoter av de pelagiska arterna, framför allt sill och skarpsill, baseras på individuella kvoter som ges till respektive båt, ett så kallat ITQ-system (Individual Transferable Quotas). Kvoter som också kan säljas eller bytas med andra båtar. Systemet är till sin natur sådant att kvoterna och fisket koncentreras till färre båtar och dessa tjänar enorma pengar på en resurs de fått till skänks av samhället när systemet infördes. Det övergripande syftet när man införde systemet var att få ner antalet båtar och göra fisket "ekonomiskt hållbart" och att få ned antalet båtar har man lyckats med och vissa fiskare tjänar som sagt stora pengar, så berättelsen är att systemet är lyckat. Förutom problem med okända ekosystemeffekter så vet vi mycket lite om själva handeln med kvoter inom ramen för systemet. Dagens system verkar premiera ekonomiska vinster för ett fåtal fiskare.

De ekologiska konsekvenserna av industrifisket vet vi som sagt mycket lite om. Jättetrålarna har inga krav på sig att ta ekologiskt ansvar för helheten och kanske inte ska beskyllas för att de gör vad de tillåts göra med allas goda minne. De fiskar upp en resurs som egentligen tillhör oss alla, en resurs som är oerhört viktig som födokälla för mycket av livet i havet och de tjänar stora pengar på det. I riksdagens uppföljning av konsekvenserna av ITQ-systemet, 2014, görs bedömningen att det är oklart vilken påverkan det har haft på det marina ekosystemet. Torskfiskestoppet i Östersjön, som nu är ett faktum, kom till eftersom torskbeståndet i princip kollapsat. Det finns flera orsaker till detta men helt klart är att fisken svälter vilket forskarna pekat på i över fem år. Fisket efter deras föda är för stort. Torsken äter bland annat stimfisk, sill och skarpsill, just de arter det pelagiska fisket tar stora mängder av.

Vi vet också att det kustnära småskaliga fisket har det mycket svårt ekonomiskt på många platser i vårt land. De mindre båtarna och kustnära fiskarna är avhängiga av en annan sorts fiske och fiskarter. De behöver ha tillgång till en beredningsindustri i deras hamn, eller i närheten, så de kan lossa sin fångst i färskt tillstånd och sälja fisken över disk eller frysa in och sälja till matfisk. Den fisk som fanns utmed kusterna förr är borta. Kampen om mat när havet töms gör också att sälen söker sig närmare kusten och fiskarnas redskap. Sälen stjäl fisk ur näten och sliter då också sönder dessa. En konflikt uppstår som kanske inte borde finnas där om det fanns mat nog till alla.

Det finns andra sätt att fördela kvoterna. Vi behöver styra fisket mot ett fiske med redskap som är skonsamma mot fisken, mot botten och minimerar bifångster. Vi behöver inrätta fler helt skyddade områden så att livet i havet kan få en möjlighet att återuppbygga sig. Vi behöver öka landningen av konsumtionsfisk i våra svenska hamnar och minska kvoterna till industrifisket. Dessa är några av insatserna som måste på plats. Det är vi själva som sätter systemet och idag finns det alldeles för många oklara data om effekterna av det svenska fördelningssystemet för att i nuläget bara förlänga det.

Det är dags för en ekosystembaserad förvaltning av fisket. Just nu töms havet på liv i det tysta och konsekvenserna är förödande.

Elisabeth Falkhaven, Riksdagsledamot, MP
elisabeth.falkhaven@riksdagen.se


Dela denna artikel...

   


Kommentarer

2 kommentarer...
Anders Svensson skrev...
Falkhaven – ytterligare en politiker som inte vet nåt om fiske
Jag har skrivit en omfattande kommentar på min blogg: http://fiske.zaramis.se/2019/10/18/falkhaven-ytterligare-en-politiker-som-inte-vet-nat-om-fiske/
Klockan 09:24, 18 Okt 2019

Josef skrev...
RE:Vårt största fiske går under radarn!
I din debattartikel så nämner du att sälen är ett problem för småskaliga fiskare, men du nämner inte alls den effekt sälen har på fiskbestånden- för den är oerhörd. Jag skall göra en enkel och lättförståelig jämförelse. På land har vi en ganska god balans på vilt. I ren biomassa så det 1/1000 på varg/älg. Alltså på 1 kg varg finns det 1000 kg älg. På den sträcka jag fiskar krabba, Vinga till Kungen, så finns det enligt jägare ca 3000 knubbsälar. Dessa har en vikt på kring 150 ton. Skulle samma förhållande finnas som för älg och varg, skulle det alltså finnas 150 000 ton torsk på en 3 mil lång sträcka. Det finns det inte, det finns mindre än 150 ton. Alltså på min sträcka så överstiger predatorns vikt, ett av de vanligare bytesdjurens vikt. I dagsläget har vi fiskat 14 ton torsk i hela Kattegatt. Det motsvarar alltså en tiondel av vikten på den predator som ligger på en 3 mil lång sträcka av Kattegatt. Kusten är alltså sopren. I Östersjön börja det knaka i fogarna med. Till skillnad från Västkusten var ju knubbsälarna aldrig illa ute som gråsälarna, med följd att knubbsälsbeståndet ligger några årtionden Östersjön. Om kanske 10-20 år,så kommer torsken vara bortträngd i stora delar av sitt utbredningsområde i Östersjön. Oavsett mänskligt fiske. Detta är inte första gången människan ändrat balansen mellan fisk och säl. Förr jagade man ju säl för tran men när den vanliga oljan började pumpas upp så slutade man jaga säl. Med följd att bestånden exploderade. Så någonstans kring 1900 var läget så illa för torsken i Östersjön att man inte ens kunde hitta några i trakterna av Blekinge. Så, det här kommer nog som en chock för dig. Men du som representant för MP med er hållning till sälen, är lika dålig för fiskbestånden som rovfiskarna. Kanske till och med värre, för sälen har inga kvoter.
Klockan 07:57, 18 Okt 2019

Lägg till kommentar
Namn
Rubrik
Meddelande
När du kommenterar på +FishEco får du inte kränka andra personer. Inläggen får inte heller innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha något rasistiskt innehåll. +FishEco förbehåller oss rätten att redigera dina kommentarer vid behov. Tänk på att hålla en god ton.
Jag godkänner avtalet ovan

Ange säkerhetskoden:Sida: [1] 2 3 4 ... 162 Nästa SistaSpännande utveckling - Fiskodlingarnas avfall blir vaccin?

Spännande utveckling - Fiskodlingarnas avfall blir vaccin?

Eko/ Miljö I takt med att fiskodlingar flyttas upp på land istället för att förorena sjöar och hav blir också idéerna kring hur man ska hantera odlingarnas avfall mer och mer kreativa!

Inga kommentarer
Mörrums Kronolaxfiske restaurerar Mörrumsån efter vinnande anbud!

Mörrums Kronolaxfiske restaurerar Mörrumsån efter vinnande anbud!

Eko/ Miljö Sveriges mest kända laxvatten ska bli bättre. Mörrums Kronolaxfiske restaurerar Mörrumsån efter vinnande anbud...

Inga kommentarer
Nya sportfiskebåtar hemma hos Borgs Motor!

Nya sportfiskebåtar hemma hos Borgs Motor!

Press/ reklam Sportfiskebåtar är en bristvara denna säsong men här kommer glädjande nyheter från Borgs Motor. Starcraft Patriot båtar på lager...

Inga kommentarer
Sportfiskarna står upp för karpmete i remissvar!

Sportfiskarna står upp för karpmete i remissvar!

Eko/ Miljö Sportfiskarna säger nej till HaV:s förslag om att införa nytt förbud för nya karpvatten...

Inga kommentarer
Flugfiske med John Kärki!

Flugfiske med John Kärki!

Press/ reklam Den kände flugfiskaren och entreprenören John Kärki har jagat många arter med sina flugspön. Nu kan alla ta del av Johns kunskaper...

Inga kommentarer

Senaste nytt  Mest lästa

Nyhetsbrev / +MagazineFishEco

Nyhetsbrev


Prenumerera kostnadsfritt på dagliga fiskenyheter från Fiske24/7 genom att ange din epostadress:
Fiske24/7 är ett helt gratis nyhetsbrev som sammanfattar utvalda nyheter från iFiske och Fisheco, filmer och blogginlägg kring svenskt sportfiske och andra vattenfrågor varje dag 365 dagar om året. Avprenumerera på Fiske24/7.