+FishEco
Magazinefisheco.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Öppet brev till Länsstyrelsen Blekinge, Havs- och vattenmyndigheten samt till Karlskrona Kommun!
Är det så här vi vill förvalta gäddan!
Fotograf: https://www.flickr.com/photos/pike77/

Öppet brev till Länsstyrelsen Blekinge, Havs- och vattenmyndigheten samt till Karlskrona Kommun!

Det har uppmärksammats under Julledigheten 2019-2020 att i stora delar av Karlskronas skärgård har yrkesfiskare rovfiskat på det redan svaga beståndet av gädda. Metoden har gått ut på att lägga nät utanför grunda partier och sedan åka in med liten oregistrerad båt för att där slå i vattnet och skrämma ut gäddan i lagda nät.

Metoden är just nu extra effektiv då gäddan går upp på grunda partier för att äta upp sig och för att förbereda vårens lek.

Denna metod är tragiskt nog idag helt godkänd/laglig.

Gäddan är idag redan hotad i Karlskrona skärgård då vi har en hög population av skarv, säl och det finns även ett högt tryck på beståndet av yrkesfiske, husbehovsfiske samt av tävlingsfiske. Länsstyrelsens provsprängningar påvisar även en svag reproduktion av gäddyngel. Fångster från både yrkesfiske samt sportfiske visar på nedgång under de senaste åren.

Hur kan detta få fortlöpa? Hur kan det komma sig att EN yrkesfiskare kan ha rätt att i stort sett tömma skärgården på gädda?

Detta rovfiske riskerar att kollapsa gäddbeståndet och skada ett väl uppbyggt och fungerande sportfiske i skärgården. Det finns flera företag inriktade på sportfiske som är beroende av ett starkt bestånd av skärgårdens toppredatorer. Butiker, restauranger, boendeanläggningar, båtuthyrare, bränslestationer mm. Dessa företag omsätter långt över summan av kilopriset för fångad fisk. Flertalet fiskeguider riskerar nu jobbet och en viktig reseanledning till kommunen riskerar att försvinna.

Vi är medvetna att det inte är yrkesfisket i stort som håller på att utan endast ett företag. Denna yrkesfiskare stör även för övriga seriösa yrkesfiskare som sportfisket i Karlskrona idag har relativt goda relationer med. De fiskefartyg som har setts bedriva detta fiske är yrkesfiskare från Sturkö med ett av det sina större fiskefartyg samt med liten oregistrerad båt som plaskat.

Hur ser Länsstyrelsen Blekinge, Karlskrona Kommun samt Havs- och vattenmyndigheten på detta? Hur kan denna metod vara godkänd under den period då gäddan är koncentrerad på grunda ytor? Hur kommer det sig att de kan fortsätta med detta fiske även innanför hamnen där Karlskrona kommuns hamnordning gäller? Hur kan de bedriva fiske ostört med en båt som inte är registrerad för yrkesfiske? Varför fungerar inte kontrollen från Polismyndigheten samt från KBV?


Styrelsen - Sportfiskarna Blekinge

David Berg - Camp Dragsö Sportfishing

Gunnar Ahlström – PikeStrike Sweden


Johan Svensson – Karlskrona Båt & Fiske


Magnus Andersson – Fiskeguide


Jens Norblad – Jenzza Lures


Sussi Stridh - Sussi Stridh Fiske & Fotografi


Dela denna artikel...

   


Kommentarer

19 kommentarer...
Gunnar skrev...
staten och kapitalet
Jag vill nog tillägga att huvudansvaret ligger på hav o vatten och länsstyrelsen som inte kvoterat fisket på något sätt. Reaktionstid och konsekvenser har aldrig funnits i deras synsätt. Räkna ut värden verkar också vara otroligt svårt. Staten äger ju genom lån de största fartygen och där finns inget stopp på tokigheterna
Klockan 23:16, 03 Feb 2020

Gunnar skrev...
Gäddans bestånd Karlskrona Skärgård 2020
Enligt provfiske från flera aktörer visar resultat av denna vinterns fiske är ett väldigt dåligt bestånd lokalt i karlskrona skärgård. Jag skyller inte yrkesfisket helt utan det finns flera faktorer som säkert totalt utgör en kraftig minskning av beståndet men samtidigt är det provocerande idiotiskt att stressa beståndet med ett högt tryck när gäddan går in för lek. Men vad förväntar man sig när totalstopp utlyses på sill och torsk utan att kontrollera konsekvenser.
Klockan 22:57, 03 Feb 2020

Gunnar skrev...
Registrering Av fiskebåtar under Transportstyrelsen
Förtydligande för de som inte gillar att läsa till slutet av en mening utan att dra egna slutsatser. Passagerarbåtar som är konstruerade så att de kan föra fler än tolv passagerare måste registreras även om de inte har en största längd av fem meter. Även fiskebåtar som används yrkesmässigt till fiske i havet måste registreras, oavsett längd.
Klockan 22:46, 03 Feb 2020

Gunnar skrev...
Registrering Av fiskebåtar under Transportstyrelsen
Dessa regler avser fiskebåtar som används för fiske och det gäller alla båtar som deltar för yrkesfiske. Ganska självklart eftersom du annars skulle ha en hel flotta av båtar som deltar som fiskefartyg utan att vara registrerade Registrering av båtar Fartyg som är upp till 24 meter långa kallas båtar och registreras i fartygsregistrets båtdel. Samtliga båtar som har en största längd av minst 15 meter ska registreras, oavsett vad de används till. Även mindre båtar som används yrkesmässigt till bogsering, bärgning, transport av gods eller passagerare, uthyrning till allmänheten eller till fiske ska registreras. Båtar som är kortare än 5 meter ska som regel inte registreras, om de inte används till fiske i havet. Även passagerarbåtar kortare än 5 meter som är gjorda för fler än 12 passagerare ska registreras.
Klockan 22:37, 03 Feb 2020

Doktoranden skrev...
Finns inget akut hot för något gäddbestånd i Sverige!
Jo Anders jag kan läsa. Bland annat fångst och tävlingsresultat från gäddfisketävlingar i Blekinge skärgård. Finns och fångas regelbundet tillräckliga mängder gäddor i storlek som räcker till för beståndets fortlevnad.
Klockan 09:47, 23 Jan 2020

Anders skrev...
Doktoranden
? vad förstod du inte av artikeln? Gäddan är akut hotad, det finns ingen gädda som kommer och ersätter ståndplatsen när de försvinner!!! Kan inte du läsa eller?
Klockan 16:53, 11 Jan 2020

Anders skrev...
Salmo salar mfl
Är laxfisket viktigare än att stänga av lekvikar med nät för gädda? låter som du tycker din sorts fiske är viktigare än någons annan? vad skulle du säga om det lades nät i mynningen till Mörrum under Juni Juli? Allt nätfiske är skit anser jag! Allt fiske som inriktar sig på fisk som förbereder sig på lek (även laxfiske, undantag odlad fisk) förbättrar ju inte situationen för någon art! Egoism där de flesta verkar bara se till sitt egna behov!
Klockan 16:47, 11 Jan 2020

Doktoranden skrev...
Vad är problemet?
Leif ”gäddprofessorn” Engströms nr 2: När en stor gädda försvinner från en bra ståndplats ersätts hon nästan alltid av en ny i ungefär samma storleksklass. Kan ni inte fiska eller?
Klockan 11:48, 10 Jan 2020

josef skrev...
Gäddan
Du skriver:"Med människor som du så kommer det med säkerhet bli fler förbud för yrkesfisket" Tror snarare att om ett par år så är det ni som får sluta att fiska. Försök förstå att vi håller på att gasa ihjäl jorden. Om tvåhundra år är koldioxidhalten om inget ändras så hög att människor inte kan leva på jorden. Det bör vara prio ett och det måste gälla alla. Framförallt måste utbildade biologer kunna ta till sig detta och det skall ha högsta prio. Inte att du och dina polare skall ha ett frtidsnöje. Vi kommer att behöva mat, och det med så lite utsläpp som möjligt. Plaskefisket bör vara extremt klimatsmart fiske. Det är inte sportfisket, det är en miljöbov i stora mått. Det är lätt att konstatera då era fiskar är så dyra.
Klockan 09:18, 10 Jan 2020

Gäddan skrev...
Är du igång igen Josef...
Josef, du skrev angående detta i förra inlägget med samma dumma argument! Du jämför ett bedrövligt sätt att fiska upp ett känsligt bestånd av gädda med vad sportfiskare släpper ut avgaser? avgaser från sportfiskebåtar är i utsläppsväg räknas i promille! Sälja bränsle??? är du ett troll??? skriver du för att irritera folk? Gäddan ger som som sportfisk 10 ggr mer i värde än yrkesfiskad! så vad pratar du om??? En sportfiske fångad gädda (som dessutom återsätts) ger många fler arbets tillfällen en vad en yrkesfiskad gädda gör! Ditt sätt är både dumt och uråldrigt och du tror att yrkesfiske kommer vara framtiden, du bevisar med ditt sätt att det aldrig kommer bli så! Med människor som du så kommer det med säkerhet bli fler förbud för yrkesfisket (bra för sportfiskarna!) Dina argument håller inte Josef!!!! Om du och andra yrkesfiskare kör med dina argument så kommer ni inte finnas kvar länge!
Klockan 16:50, 09 Jan 2020

josef skrev...
Svar Martin
Det är ju belagt att sportfiskarna fiskar mer gädda än yrkesfisket, ändå lipar ni. Så om en yrkefiskare fiskar 10 ton, fiskar ni ändå mer. Ni har ju även som målsättning att ni själva skall ha tillgången till resursen, och där får inte andra ta del av resursen. Ni har i åratar lobbat för ta bort nätfisket på många platser och nu är det alltså yrkesfiskets tur. Ni kan ju till och med ge ut en dekal så säger: "ge fan i våra vatten". Ni är helt bortom sans och reson som jag ser det i ert sätt att hävda ensamrätt. Ni påtalar ekonomi. Jag hävdar framtidstänk. Det är helt rätt att en ensam snubbe tar upp 10 ton gädda på kanske 1 kubik bränsle och föder befolkningen. Det är inte ok att 10 000 människor bränner ohyggliga mängder bränsle på att leka med fisken. Väx upp!
Klockan 16:20, 09 Jan 2020

Martin skrev...
Svar till Josef
Josef, för att bara tala klarspråk i detta så är det inte några 100tals kilo, utan vi pratar tiotals ton gädda som tas upp ur svenska vatten. Och för att se det i ett större perspektiv gällande det eknomiska så tjänar samhället, hotel, camper, butiker, guider, restauranger långt mer pengar i det långa loppet om sportfisket i Blekinge får blomstra. Både utlänska som svenska sportfiskare vallfärdar till Blekinge. Titta bara på USA och hur dom bedriver sitt sportfiske, ekonomi i hållbart sportfiske för alla. Utsläppen från sportfiskebåtarna är minimala i detta exempel. (Många kör dessutom elmotor utom vid transportsträckor) Tittar man istället på den långsikta ekonomin är det betydligt mer värdefullt än vad det ger kortsiktigt - FÖR ALLA. MEN där kommer kruxet, det kortsiktiga vinner över det långsiktiga med den ideologin som används idag.
Klockan 09:46, 09 Jan 2020

josef skrev...
Björn
Tycker du att det är smart att ta en prisnotering på gädda från nyårsafton? Hur många tror du äter gädda på nyår? I skrivande stund ligger priset på mellan 19 och 29 på GFA. Själv äger jag ingen bil och min båt går på bensin. Så det är inte mycket rätt. Anders, vad jag vet så är det ok med en mindre båt.
Klockan 07:36, 09 Jan 2020

Jan knutsson skrev...
Blir som vanligt.
Blir som vanligt när människan och pengar möts. Somliga tappar omdömet för snabba cash. Yrkesfisket husbehovsfisket har snart tömt Östersjön på de resurser som fanns. 40 år sen fiskades det torsk med handresskap längs hela östersjö kusten..Den meningen kommer låta annorlunda om bara ett par år. Förr kunde man fiska både torsk gädda aborre i Östersjön. Kommer man säga om inget görs. Kustnära fisken har inte samma reproduktions takt som tex torsk. Kommer gå fort att tömma vikarna för säl skarv och yrkesfiskare. Att det händer visar skarven tydligt då den redan börjat söka sig mot insjöar
Klockan 00:25, 09 Jan 2020

Anders Svensson skrev...
Inte tillåtet med oregistrerad båt vid vadfiske
Josef, för att få fiska i ett fiske som kräver särskilt tillstånd såsom fiske efter pelagiska arter (inkluderar snörpvadsfiske) så måste båda båtarna så vitt jag vet ha ett tillstånd och då måste de vara registrerade. De som fiskar på kustkvoten med snörpvad och ljus har två registrerade båtar. Inom det pelagiska systemet så måste lysbåten också ha en kvot. Hur det är vid gäddfisket vet jag inte.
Klockan 19:58, 08 Jan 2020

kära yrkesfiskarw skrev...
Vådaskott
Kära yrkesfiskare. Att rensa ett redan svagt bestånd av gädda med metoder som totalt saknar moral och etik skadar inte bara gäddan som art. Det här påverkar alla rovfiskar och det finns många exempel där fiskbeståndet blir rejält skadat då man enbart rensar bort t.ex gäddan. I slutändan blir det här som en typ av vådaskott då ni oavsiktligt skjuter er själva i foten.
Klockan 18:37, 08 Jan 2020

Björn Hansson skrev...
Svar till josef
Josef,du skriver att ni tagit upp mat till befolkningen,vilken befolkning? Svenskar äter ju inte gäd da, är det befolkningen i Frankrike och Holland ,ni direktexporterar till höga priser och svarta pengar eller?,jmf med laxen. Ni har hittat en marknad !,Göteborgs auktionsverk notering för gädda var 8SEk/ Kg 20191231,och detta kan man inte leva på ,hur gör ni? direktexport?Josef, prata pengar istället för bränsle, ni yrkesfiskare är söndersubventionarade redan, du kör väl diesel bil med fartygsbränsle
Klockan 18:31, 08 Jan 2020

Salmo Salar skrev...
Mest skyddsvärt?
Sportfiskarna som organisation har redan gått in och prioriterat laxfisket i Mörrumsån. Ett reduceringsfiske på gädda i migrationsområdet kan gynna laxbeståndet i Mörrumsån. Mycket viktigare än att stoppa några få 100 tals kilo gädda att bli mat. Tävlingsfiske kan knappast vara något som ska prioriteras eller?
Klockan 17:39, 08 Jan 2020

josef skrev...
Ett svar
Vad jag vet så är det helt ok att ha en mindre båt som hjälpbåt till en registrerad båt. Har skett vid fiske med vad och not historiskt och är helt ok lagmässigt. I övrigt så kan jag inte alls förstå argumentet kring att fisken skulle vara värd mer för er. Här har en yrkesfiskare tagit upp mat till befolkningen med minimalt med bränsle och sportfiskare tar upp som argument att ni skall ha resursen för att bland annat sälja bränsle? Ni har inte hängt med i utvecklingen alls med vad vi behöver att göra framöver för att hålla nere bränsleförbrukningen. I framtiden kommer inte massor av människor harva omkring på havet för att leka med fisken och orsaka ofattbara utsläpp bara för skojs skull. I framtiden kommer det vara yrkesfiske som gäller.
Klockan 16:13, 08 Jan 2020

Lägg till kommentar
Namn
Rubrik
Meddelande
När du kommenterar på +FishEco får du inte kränka andra personer. Inläggen får inte heller innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha något rasistiskt innehåll. +FishEco förbehåller oss rätten att redigera dina kommentarer vid behov. Tänk på att hålla en god ton.
Jag godkänner avtalet ovan

Ange säkerhetskoden:Sida: [1] 2 3 4 ... 149 Nästa SistaSkolbäcken sprider naturkunskap i Jämtland!

Skolbäcken sprider naturkunskap i Jämtland!

Eko/ Miljö Sportfiskarnas nyöppnade regionkontor i Jämtland fortsätter att utöka verksamheten. Under höstterminen kommer sju skolor med omkring 42 skolklasser delta i projekt Skolbäcken...

Inga kommentarer
Fiskars rörelser kartläggs för att förbättra skyddsinsatser!

Fiskars rörelser kartläggs för att förbättra skyddsinsatser!

Eko/ Miljö Marina skyddsområden finns bland annat för att skydda de fiskarter som lever i områdena. Men hur effektivt är egentligen skyddet? Nu ska Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten kartlägga fiskars rörelser och beteende för att ta reda på just detta...

Inga kommentarer
Ny ranking i Swedish Pike League - Mälaren Cup avgord!

Ny ranking i Swedish Pike League - Mälaren Cup avgord!

Tävling Då får vi presentera ännu en ny ranking i Swedish Pike League! Stort grattis till segrarna Team PKJ som tyvärr inte är med i SPL. Dom som tog hem 1200 poäng blev tvåan, Team D-bandzfishing som med det...

Inga kommentarer
Förlängd fiskesäsong i Nyköpingsån!

Förlängd fiskesäsong i Nyköpingsån!

Notiser Möjligheten till fiske förlängs i Nyköpingsån. För att utnyttja den potential som ån besitter angående fiske, turism och fritidsaktiviteter har Sportfiskarna beviljats dispens från länsstyrelsen i Södermanland för förlängning av fisket i ån till och med senast 15 oktober 2020...

Inga kommentarer
Häng med på SM i flugfiske 2020!

Häng med på SM i flugfiske 2020!

Tävling Välkomna på SM i flugfiske som arrangeras av SFK Atletfiskarna i Hallstahammar/Surahammar den 2–4 oktober 2020...

Inga kommentarer

Senaste nytt  Mest lästa

Nyhetsbrev / +MagazineFishEco

Nyhetsbrev


Prenumerera kostnadsfritt på dagliga fiskenyheter från Fiske24/7 genom att ange din epostadress:
Fiske24/7 är ett helt gratis nyhetsbrev som sammanfattar utvalda nyheter från iFiske och Fisheco, filmer och blogginlägg kring svenskt sportfiske och andra vattenfrågor varje dag 365 dagar om året. Avprenumerera på Fiske24/7.