+FishEco
Magazinefisheco.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Bara spillror återstår av Gullspångslaxens lekområden!
Stora Åråsforsen i Gullspångsälvens nedre delar, en av få kvarvarande sträckor där lax och öring från Vänern kan leka och växa upp.
Fotograf: Jonathan Bark

Bara spillror återstår av Gullspångslaxens lekområden!

En nyligen genomförd inventering visar att lax och öring i Gullspång idag har kvar endast 1/13 av sina ursprungliga lekområden. Framförallt den unika vilda laxstammen i Gullspång är idag akut hotad då lekbeståndet är nere på mycket låga nivåer. Inventeringen visar att det finns potential för stammarna att öka om fria vandringsvägar skapas förbi kraftverken och om exempelvis mer vatten kan släppas i spillfåror. Men bäst av allt vore naturligtvis att avveckla vattenkraften och satsa på fiskevård för de storvuxna och helt världsunika stammarna av lax och öring.

Sportfiskarna Region Väst har tillsammans med företaget Norconsult inventerat och beräknat ursprunglig och nuvarande uppväxtareal för Gullspångslax och Gullspångsöring i Gullspångsälven, Letälven, Svartälven och Timsälven. Inventeringarna genomfördes under hösten 2018 och analyserna under 2019. Projektet genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Örebro och är en del av Gullspång River Action Plan, GRAP.

Metoden som använts kallas laxhabitatkartering och är en relativt ny metod utvecklad av SLU – Sötvattenslaboratoriet. Man delar in alla strömmande partier i delsträckor där varje sträcka får en laxhabitatklass mellan noll (min) och åtta (max). Laxhabitatklassen baseras på sträckans bredd, bottensubstrat, djup och vattenhastighet. En optimal sträcka för uppväxande lax är bred (> 12 meter), strömmande, grund (<30 cm) med sten eller mindre block som dominerande bottensubstrat.

Gullspångslax och Gullspångsöring har i nuläget tillgång till endast fem hektar uppväxtområden av god kvalitet nedströms Gullspångs kraftverk, som är det nedersta kraftverket och den främsta anledningen till att den vilda Gullspångslaxen håller på att utrotas. Inventeringen visar att det ursprungligen har funnits 65,5 hektar uppväxtområden för lax och öring i de fyra vattendragen om man tar med sträckor med en laxhabitatklass på fyra eller högre. Lax och öring från Vänern har idag således tillgång till endast 1/13 av de ursprungliga uppväxtområdena. Stora delar av de ursprungliga uppväxtområdena, 42 hektar, som ej är tillgängliga längre är numera indämda uppströms de åtta vattenkraftverken i området. Resterande del utgörs av spillfåror vid kraftverken eller av sträckor som på något sätt försvunnit i anslutning till kraftverksutbyggnaderna. Spillfårorna utgör generellt fina uppväxtmiljöer för lax och öring men tyvärr får de för lite vatten.

 avsankt-stracka-svar...
Foto: Jonathan Bark / Under inventeringen kunde även en sträcka undersökas som vanligtvis är indämd uppströms Karåsens kraftverk i Svartälven. Kraftverket reparerades under 2018 vilket var orsaken till avsänkningen.

- Vi fick även värdefull information om hur det ser ut i en vanligtvis indämd sträcka då dammen vid Karåsens kraftverk i Svartälven sänktes av under 2018. Sträckan visade sig vara kraftigt rensad, troligtvis på grund av historisk timmerflottning, men där stora delar av det bortrensade materialet ligger kvar utmed kanterna. Bottensubstratet var dessutom renspolat och fint med väldigt lite finsediment vilket tyder på att genomströmningen i dammen är god. Det här visar att uppfattningen om att det bara blir lerpölar om man sänker av dammar i de flesta fall är felaktig, konstaterar Jonathan Bark, projektledare för fiskevård på Region Väst.

Resultatet i denna rapport ligger till grund för beräkningarna av hur mycket lax- och öringsmolt som vattensystemet producerar och har producerat. Gullspångsälven ligger tidigt i den nationella planen för vattenkraft med start år 2023. För den utrotningshotade vilda Gullspångslaxens framtida överlevnad blir det då helt avgörande hur den beaktas vid omprövning av kraftverkens miljödomar. Sportfiskarna kommer fortsatt att bevaka denna fråga.

Mer info: Jonathan Bark, projektledare fiskevård, 08-410 80 638, jonathan.bark@sportfiskarna.seDela denna artikel...

   


Lägg till kommentar
Namn
Rubrik
Meddelande
När du kommenterar på +FishEco får du inte kränka andra personer. Inläggen får inte heller innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha något rasistiskt innehåll. +FishEco förbehåller oss rätten att redigera dina kommentarer vid behov. Tänk på att hålla en god ton.
Jag godkänner avtalet ovan

Ange säkerhetskoden:Sida: [1] 2 3 4 ... 145 Nästa SistaFiska i stan - så gör du!

Fiska i stan - så gör du!

Notiser Fiska i stan från land? Här får du tips från mitti om hur du hittar fisken i Stockholm...

Inga kommentarer
Frågor och svar om säl i svenska vatten!

Frågor och svar om säl i svenska vatten!

Blogg 2013 Vissa arter engagerar mer än andra. Tex säl och skarv! Här finns massor med info om just sälen för den som vill vara påläst kring problemen...

Inga kommentarer
Abborre på fluga med Daniel Bergman!

Abborre på fluga med Daniel Bergman!

Fluga När det gäller att fånga abborre på fluga så är det få personer som besitter den kompetens som Daniel Bergman gör. Han har det senaste åren verkligen utvecklat flugfisket efter abborre, utvecklar nya flugmönster och fått flera människor att inse att abborre är en fantastisk fisk att jaga med flugspö...

Inga kommentarer
Skatteverket godkänner sportfiske som friskvård!

Skatteverket godkänner sportfiske som friskvård!

Notiser Äntligen! Sunt förnuft får råda!Skatteverket godkänner sportfiske som friskvård!

6 kommentarer
Ståstorpsån restaureras!

Ståstorpsån restaureras!

Eko/ Miljö En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Planen är att hela vattendraget ska återställas genom...

Inga kommentarer

Senaste nytt  Mest lästa

Nyhetsbrev / +MagazineFishEco

Nyhetsbrev


Prenumerera kostnadsfritt på dagliga fiskenyheter från Fiske24/7 genom att ange din epostadress:
Fiske24/7 är ett helt gratis nyhetsbrev som sammanfattar utvalda nyheter från iFiske och Fisheco, filmer och blogginlägg kring svenskt sportfiske och andra vattenfrågor varje dag 365 dagar om året. Avprenumerera på Fiske24/7.