+FishEco
Magazinefisheco.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
Utan fisk, inga svalor - ny studie visar de komplexa sambanden mellan hav och land!
Utan fisk, inga svalor - ny studie visar de komplexa sambanden mellan hav och land!
Fotograf: Andreas Trepte, www.avi-fauna.info. CC Wikimedia

Utan fisk, inga svalor - ny studie visar de komplexa sambanden mellan hav och land!

Svalor äter inte fisk. Trots det har tillgången på fisk i havet en central betydelse för en av Europas största kolonier av hussvalor; den på Stora Karlsö utanför Gotland. En ny studie visar hur havsfåglarna – och deras spillning – utgör motorn i ett kretslopp mellan det marina livet under ytan och det lokala ekosystemet på land.

När djur förflyttar sig över land och hav transporterar de också näringsämnen mellan områden. Detta kan ha stor påverkan på lokala ekosystem: ett uppmärksammat exempel är hur nordamerikanska skogar får näring från laxar som vandrar upp längs älvar från havet. Bortsettfrån ett fåtal exempel är det dock dåligt känt hur sådana kopplingar påverkarlokala ekosystem.

 På Stora Karlsö finns Östersjöns största havsfågelkoloni med uppemot 100 000 havsfåglar. I en ny studie har ett forskarlag studerat hur kolonin påverkar det kringliggande ekosystemet. Havsfåglarna söker föda i havet upp till 40 km från ön, och återkommer fullmatade från sinafiskeområden. Vid ön uträttar desina behov och sprider därmed den största delen av näringen på en liten yta.

 Näringstillförselnär betydande av både kväve och fosfor, till exempel, beräknas att de dagliga utsläppenav fosfor är lika stora som från Stockholms största avloppsreningsverkHenriksdal.

 – Havsfåglarnaär genom sin näringstillförsel en motor även för produktiviteten i landekosystemet på Stora Karlsö. Intill fågelberget finns en av Europas störstakolonier av hussvalor. Näringen svalorna lever av är spårbar hela vägen tillsillgrisslorna. Utan fisk i havet skulle inte bara havsfåglarna försvinna, utandet skulle även påverka ekosystem på land på ett sätt som vi tidigare inteväntat oss, säger Jonas Hentati-Sundberg, biträdande lektor vid institutionenför akvatiska resurser och den som lett den aktuella studien.  

 Forskarna mätte näringshalten i havsfåglarnas spillning samt förekomsten av mygglarverlängs stranden utanför fågelberget och i bottensediment ett par kilometerutanför ön. Tidigare studier har visat att hussvalornas föda har ett marint ursprung,och genom att studera isotopsammansättningen hos kväve och kol i fågelspillning och mygglarver avslöjas nu mekanismen bakom detta.

 – Länkenvi sade sig vara havsfåglarna, och vi kunde spåra näringen från fåglarna både längs stranden och ute i havet. Längs stranden fann vi stora mängder larverfrån fjädermyggor som både lever direkt av havsfåglarnas spillning och av algersom också de göds av havsfåglarna. Så småningom utvecklas larverna till vuxnamyggor, och blir då föda för svalorna, säger Jonas Hentati-Sundberg.

Näringsämnena från havsfåglarna kunde också spåras till sediment på 70 meters djup utanförkolonin. Men där fanns inget spår av liv, troligtvis på grund av brist på syre.

 – ­Övergödningenav Östersjön leder till syrebrist. Mygglarver behöver syre, men syre saknas som regel i Östersjöns djupa bottensediment. Havsfåglarnas näringstillförsel får därför en annan effekt ute på djupare vatten. Här bidrar den till den lokala övergödningenoch kan också bidra till lokala algblomningar, säger Stefano Bonaglia, marinkemistpå Göteborgs universitet och medförfattare till studien.

 Kunskapenom att havsfåglarna för med sig näring som behövs i lokala landekosystem börtas i beaktande vid utformningen av lokala förvaltningsplaner.

 – Öar harofta setts just som öar – isolerade från omvärlden och där all den viktigadynamiken är lokal och kan förvaltas på ett lokalt plan. Men kanske behövs ett större tänk. Utan kopplingarna till den större världen, där exempelvis lokala fågelpopulationer kan ha en avgörande roll, riskerar man att missa viktiga drivkrafter för utvecklingen av det lokala ekosystemet, säger Jonas Hentati-Sundberg.

Mer info

Läs studien i tidskriften Science Report: Fueling of a marine‐terrestrial ecosystem by a major seabird colony

Film om projektet med intervju med Jonas Hentati-Sundberg: Länken mellan Östersjöns havsbotten och himlens svalor

 

Studien har letts av Jonas Hentati-Sundberg vid Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet. I studien har också medarbetare från Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Helsingfors universitet deltagit.

Studien har finansierats av Stockholms universitets Östersjöcentrum genom projektet “Baltic Ecosystem Adaptive Management ” (BEAM) samt av Världsnaturfonden WWF.

Fältarbetet utfördes med R/V Electra, ett forskningsfartyg som ägs av Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Kontakt 

Jonas Hentati-Sundberg, biträdande lektor, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, jonas.sundberg@slu.se, 073-938 79 69

Stefano Bonaglia, biträdande lektor, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, stefano.bonaglia@su.se, 073-741 24 97
Dela denna artikel...

   


Lägg till kommentar
Namn
Rubrik
Meddelande
När du kommenterar på +FishEco får du inte kränka andra personer. Inläggen får inte heller innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha något rasistiskt innehåll. +FishEco förbehåller oss rätten att redigera dina kommentarer vid behov. Tänk på att hålla en god ton.
Jag godkänner avtalet ovan

Ange säkerhetskoden:Sida: [1] 2 3 4 ... 151 Nästa SistaPåminnelse - missa inte 08 ABBORREN 31 oktober!

Påminnelse - missa inte 08 ABBORREN 31 oktober!

Tävling Lördag den 31 oktober är det dags för den årliga och mycket prestigefyllda båtfisketävlingen 08 ABBORREN! Anmäl dig nu!

Inga kommentarer
Rönne å ska bli en självklar fiskedestination!

Rönne å ska bli en självklar fiskedestination!

Notiser Rönne å och Ringsjöarna ska bli en självklar och attraktiv destination för laxfiske i Skandinavien. Nu startar sex kommuner en gemensam förstudie som ska kartlägga tänkbara platser för fiske och friluftsliv längs ån och ge underlag för hur naturturismen kan utvecklas...

Inga kommentarer
Sportfiskarna lanserar nytt fiskekort i Uppland!

Sportfiskarna lanserar nytt fiskekort i Uppland!

Notiser Lagom till höstlovet lanseras Sportfiskarnas nya Uppsalakort som ger tillgång till fiske i ett 10-tal sjöar i Uppland. Välkomna att prova fiskelyckan på våra vatten...

Inga kommentarer
Nu finns hopp om färre båtmotorstölder!

Nu finns hopp om färre båtmotorstölder!

Press/ reklam Hela Båtsverige jublar över regeringens förslag att ge tullen utökade befogenheter att stoppa misstänkt stöldgods...

1 kommentar
Trailer - Searching for Arapaima Gigas in the Amazons!

Trailer - Searching for Arapaima Gigas in the Amazons!

Notiser Det finns sportfiskare och så finns det sportfiskare utan gränser! Dom som reser 100:tals mil, tar sig över stock å sten, sumpmark och träsk för att förverkliga drömmen om det ultimata fisket!

Inga kommentarer

Senaste nytt  Mest lästa

Nyhetsbrev / +MagazineFishEco

Nyhetsbrev


Prenumerera kostnadsfritt på dagliga fiskenyheter från Fiske24/7 genom att ange din epostadress:
Fiske24/7 är ett helt gratis nyhetsbrev som sammanfattar utvalda nyheter från iFiske och Fisheco, filmer och blogginlägg kring svenskt sportfiske och andra vattenfrågor varje dag 365 dagar om året. Avprenumerera på Fiske24/7.