+FishEco
Magazinefisheco.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Instagram
WWF firar 50 år...
Vad vore haven och fisken utan WWF. Nu firar organisationen 50 år...
Fotograf: Brian J Skerry/ National Geographic

WWF firar 50 år...

Marina Natura 2000-områden långt ut till havs  

Tre unika utsjöområden - Hoburgs bank, Lilla Middelgrund och Fladen - skyddades under början av 2000-talet som marina Natura 2000-områden. Detta mycket tack vare kraftfulla insatser från WWF som under flera år arbetade intensivt för att skapa ett skydd för dessa värdefulla havsområden. Bland annat genom inventeringar av bankarnas svårutforskade arter och livsmiljöer och uppmärksammandet av områdenas unika naturvärden och hotet mot bankarnas miljö samt genom politisk påtryckning.  

De tre unika utsjöbankarna är alla områden som ligger långt ute till havs och är grunda i jämförelse med omgivande vatten. De utgör viktiga övervintringsplatser för sjöfåglar, som dyker efter föda på bankarnas lättåtkomliga djup och är viktiga lek- och uppväxtområden för många fiskarter. Fiskeriverket har beräknat att omkring 95 procent av Östersjöns fisk och fåglar finns på cirka 5 procent av Östersjöns yta - huvudsakligen utsjöbankarna.
Hoburgs bank, Lilla Middelgrund och Fladen är några av Östersjöns och Kategatts mest värdefulla fågelområden. Varje år övervintrar cirka 1 miljon alfåglar på Hoburgs bank, närmare en fjärdedel av hela Europas bestånd. Där livnär de sig på de stora mängder blåmusslor som finns på bankens sluttningar.

På Fladen och Lilla Middelgrund finns även unika algsamhällen med en artrikedom som vida överstiger de mer kustnära områdena. Hotet mot dessa miljöer utgörs främst av oljeutsläpp från sjöfarten, fiske och fysisk exploatering. Genom att utses till Natura 2000-områden är de skyddade genom EUs Art- och habitatdirektiv och ingår i EUs nätverk av skyddade områden.

Världsnaturfonden WWF i Sverige
I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte 

att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och 
att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.

Idag bedriver Världsnaturfonden WWF naturvårdsverksamhet till stor del i egen regi där huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och främja naturresursernas uthålliga nyttjande, både i Sverige och globalt.   WWFs arbete i Sverige är organiserat i tre program: Klimat, Sveriges natur och Östersjön samt Internationell naturvård.

WWF har i många år arbetat såväl globalt som lokalt med klimatfrågan. Vårt mål är att Sverige ska bli en världsledande exportör av klimatvänliga energilösningar.

Skogsarbetet syftar bland annat till att införa och utvärdera FSCs kriterier i Sverige och utomlands för att åstadkomma ett naturanpassat skogsbruk. Den marina verksamheten både i Sverige och globalt är inriktad på att öka antalet marina reservat och i ökande grad arbeta med fiskefrågor. Många projekt i Sveriges natur handlar i hög grad också om restaurering, hävd och områdesskydd.  

Läs om fler av WWFs naturvårdssegrar i Sverige och i övriga världen under 50 år  

Dela denna artikel...

   


Lägg till kommentar
Namn
Rubrik
Meddelande
När du kommenterar på +FishEco får du inte kränka andra personer. Inläggen får inte heller innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha något rasistiskt innehåll. +FishEco förbehåller oss rätten att redigera dina kommentarer vid behov. Tänk på att hålla en god ton.
Jag godkänner avtalet ovan

Ange säkerhetskoden:Sida: [1] 2 3 4 ... 150 Nästa Sista110 ton fiskeredskap stoppat från att bli skräp!

110 ton fiskeredskap stoppat från att bli skräp!

Eko/ Miljö Hela 110 ton uttjänta fiskeredskap har sedan slutet av 2019 tagits omhand och återvunnits för att inte riskera att bli skräp. Men framtiden är oviss för projektet Fiskereturen...

Inga kommentarer
Storabborre stod i gräset - Över båda drömgränserna för David Axelsson!!

Storabborre stod i gräset - Över båda drömgränserna för David Axelsson!!

Spinn David Axelsson slår till med sin sjätte SuperSizeabborre! Inte illa! Den här fisken har fina måtten 50 cm och prick 2000 gram!

Inga kommentarer
Jättehaj på grund i svenska vatten!

Jättehaj på grund i svenska vatten!

Eko/ Miljö Linda Johansson fick minst sagt ett minne för livet när en Brugd, världens näst största hajart, simmat in i en grund vik vid Styrsö...

Inga kommentarer
Linköping satsar på fisken - Största investeringen i natur någonsin!

Linköping satsar på fisken - Största investeringen i natur någonsin!

Eko/ Miljö Det är hela 150 år sedan fisken kunde vandra fritt genom Linköping! Stångåns sluss och kraftverk mitt inne i staden får nu en fiskväg...

Inga kommentarer
Film - Galna fighter med svenska blåfenade tonfiskar!

Film - Galna fighter med svenska blåfenade tonfiskar!

Eko/ Miljö Närmare 100 fantastiska blåfenade tonfiskar har i år fångats och märkts av svenska och danska team. Ett fiske som bara kan kallas för fantastiskt! I den här filmen finns massor av tonfisk, grymma fajter och mängder med adrenalin...

Inga kommentarer

Senaste nytt  Mest lästa

Nyhetsbrev / +MagazineFishEco

Nyhetsbrev


Prenumerera kostnadsfritt på dagliga fiskenyheter från Fiske24/7 genom att ange din epostadress:
Fiske24/7 är ett helt gratis nyhetsbrev som sammanfattar utvalda nyheter från iFiske och Fisheco, filmer och blogginlägg kring svenskt sportfiske och andra vattenfrågor varje dag 365 dagar om året. Avprenumerera på Fiske24/7.