Annons

 i Eko/Miljö

Bergs kommun lägger ut kalkgrus för att förbättra reproduktionen för öring i Oxsjöån, ett biflöde till Ljungan.

Oxjöån mynnar i Ljungans vattensystem i sjön Fotingen norr om Klövsjö i Jämtlands län. Ån är försurningspåverkad och har kalkats på våtmarker och sjöar sedan 1992. Öringen i Oxsjöån som är en egen genetisk stam svarade till en början bra på kalkningen, men efter att de årligt återkommande kalkningsinsatserna upphört efter 2005 minskade tätheterna av öring kraftigt. Även bottenfaunan påverkades negativt av återförsurning. Från 2014 har vattendraget kalkats årligen, men resultatet av kalkningen har inte varit tillfredsställande. Detta kan bero på att tyngdpunkten på kalkningsinsatserna ligger högre upp i avrinningsområdet än tidigare.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera