Hajar höga på kokain?

Hajar höga på kokain? Det låter ju smått otroligt men just detta är vad forskare misstänker när hajar i Florida uppträder mycket märkligt! Hajar som vanligtvis är skygga närmar sig människor, [...]

Vithajar i svenska vatten?

Vithajar i svenska vatten? Hajarnas haj, vithajen, den som fascinerat och skrämt oss i filmer, rapporter och artiklar har siktats utanför storbritannien. Kan den även finnas och ses i svenska [...]

Fler hajar får ökat skydd!

Som så många andra arter är varianter av gråhajen ett av offren för överfisket i världen, på sina hålla har gråhaj minskat med över 70 procent. Nu får gråhajen förhoppningsvis en respit när den [...]

page  1  of  6