Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Provskjutning med granater i Vättern dödar fisken och förstör rödingens reproduktionsområden.

De senaste veckorna har Försvarets materielverk (FMV) genomfört skjutningar med granater i Vättern och de planerar att fortsätta under januari 2016. FMV har tillstånd att skjuta med spränggranater och det sker dessutom i dessa dagar när rödingens lekperiod pågår. Vi som bor runt Vättern har inte kunnat undgå att höra den senaste tidens kraftiga detonationer över sjön. Dessa granatexplosioner dödar fisken och förstör rödingens reproduktionsområden.

Tängagrundet där FMV spränger sina granater är ett förbudsområde där man inte ens får sitta och meta. Dessa restriktioner skall utgöra ett skydd för rödingen, men på det grundet skall FMV nu fortsätta att skjuta ytterligare 70 granater med 8,5 kg sprängämne i varje granat.

Det är oerhört upprörande att myndigheterna tillåter fortsatta övningsskjutningar med tung ammunition, raketer och granater i Vättern, Sveriges största dricksvattentäkt.

Sveriges miljölagstiftning framhålls ofta som ett föredöme för andra länder, men det som pågår nu visar en skrämmande brist på hänsyn till grundläggande miljökrav.

Länsstyrelsen i Västra Götaland är samrådsmyndighet och så sent som den 2 december 2015 tillstyrkte Länsstyrelsen i Västra Götaland dessa skjutningar med spränggranater i rödingens lekområden. Varken dessa aktiviteter med sprängning av brisant ammunition, eller 2010 års FMV-tillstånd i sin helhet, är prövat enligt Natura 2000-lagstiftningen som skall skydda Vättern.

Hotet mot Vättern har ökat de senaste åren. Försvarsmakten har ansökt om kraftigt utökade flyg- och skjutövningar i samma område. Ett gruvföretag provborrar för ett stort dagbrott 1,5 km från Vättern med tillrinning till sjön och ett annat företag har fått tillstånd att borra efter gas i Vätterns botten.

Denna rovdrift med naturresurser och miljöförstörande verksamhet i en livsviktig dricksvattentäkt trodde vi tillhörde en svunnen tid, ett avslutat kapitel med brist på miljömedvetande, men detta pågår alltså fortfarande och det sker med myndigheternas goda minne. Det måste ändå anses vara lika oacceptabelt som tidigare dumpningar av miljöfarligt avfall och stora mängder ammunition i sjön.

Vättern med öar och strandområden utgör i sin helhet riksintresse för turism, friluftsliv och naturvård. Vättern omfattas även av särskilt skydd som Natura 2000-område och utgör Sveriges största dricksvattentäkt som mer än 250.000 människor är beroende av.

Den 18 december sände Aktion Rädda Vättern ett yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götaland med anledning av försvarets ansökan om kraftigt utökade skjutningar i Vättern.

Den 21 december har vi, via Länsstyrelsen, också sänt en överklagan till Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg när det gäller FMV:s skjutningar med explosiva granater i sjön.

I denna överklagan kräver vi även inhibition av de planerade granatskjutningarna under januari 2016.

Ovan nämnda dokument bifogas i medföljande mail.

 Den 22 december

 

Bengt Eriksson

Ordförande och talesperson för föreningen Aktion Rädda Vättern 

Bengt Eriksson, tel: width=0070-7207855bengt.eriksson@gu.se

aktionraddavattern.eu

https://twitter.com/raddavattern

https://www.facebook.com/RaddaVattern

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!