Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Fritidsfisket ökade markant både 2019 och 2020. 1, 7 miljoner svenskar fritidsfiskar, efter många olika arter. Det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, gjort på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Flest fiskedagar har Götaland och Svealand följt av Norrland och de fem stora sjöarna. Havsområdena med högst fiskeaktivitet är mellersta Östersjön och Skagerrak.

Antalet fritidsfiskare i Sverige i åldrarna 16-80 år uppgick till cirka 1,7 miljoner år 2020.

– I likhet med antalet fritidsfiskare har antal fiskedagar ökat generellt sett, vilket förstås kan bero på Coronapandemin. När andra aktiviteter begränsas är det fler som fiskar på sin fritid, konstaterar Gustav Enhol Blomqvist, utredare vid HaV.

Gäddan populärast

Den vanligaste sportfisken är gäddan och är den art som återutsätts i störst utsträckning av de arter som är med i undersökningen. Den återutsätts i 85 procent av fallen.

Över 50 procent av samtliga fritidsfiskare som fiskar i inlandsvatten har abborre som en av sina målarter (den fisk man är ute efter). Utöver dessa två finns det ett relativt stort fiske efter öring, regnbåge, gös och röding. Fisket i havet innefattar fler arter man kan rikta sitt fiske på.

– Den vanligaste arten i havet är likt insjövatten abborre följt av gädda, men även havsöring, makrill och torsk är vanliga målarter, säger Gustav Enhol Blomqvist.

Naturupplevelsen viktig

Undersökningen visar också att naturupplevelsen är viktig när man bestämmer sig för att fiska. Den är i cirka 25 procent av fallen helt avgörande för var man fiskar och av stor betydelse i 35 procent av fallen.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes som en nationell enkät med ett slumpmässigt urval. Målpopulationen var alla i Sverige folkbokförda personer i åldern 16 till 80 år.

Fritidsfiske är definierat som allt fiske som sker utan stöd av en yrkesfiskelicens. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är statistikansvarig myndighet inom fiskets område. Den redovisade statistiken för fritidsfisket i Sverige har på HaV:s uppdrag tagits fram av Statistiska centralbyrån, SCB.

Länk till rapporten: 

https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2022-05-12-fritidsfisket-i-sverige.html

För mer information, kontakta:

Gustav Enhol Blomqvist, utredare, fiskeregleringsenheten vid HaV, tel 010-698 62 59, gustav.blomqvist@havochvatten.se

Martin Karlsson, utredare, fiskeregleringsenheten vid HaV, tel 010-698 62 42, martin.karlsson@havochvatten.se

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera