Annons

 i Eko/Miljö, Ettan

Ålutsättningar skadar bestånden mer än hjälper? Under gårdagen kommen beskedet att Internationella Havsforskningsrådet ICES rekommenderar totalt ålfiskestopp inom EU

Vad som kom lite i skymundan är att ICES också säger att den forskning som finns kring kompensationsutsättning av ål, något den sk. svenska ålplanen delvis bygger på, mer tyder på att utsättningarna minskar ålens chanser till lek i Sargassohavet!

Ålen som sätts ut i Sverige kommer bland annat från Storbritannien och Frankrike och är inte odlad som många tror utan vilda sk. glasålar som helt enkelt bara flyttas från ett ställe till ett annat. Skulle ålutsättningarna upphöra skulle antalet ålar i Sverige minska radikalt. Vi måste ställa helt nya och radikalt starkare krav på kraftverksindustrin att för det första börja samla in data kring hur mycket ål som i åar och älvar när den återvandrar till havet samt på allvar kräva snabb och omfattande planering och genomförande av fiskpassager och annat som underlättar för vandrande fisk!

//Jan O FishEco

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera