Annons

 i Eko/Miljö

I Sverige ligger vi i framkant när det gäller att anlägga våtmarker i jordbrukslandskapet. Ett viktigt syfte är att minska läckaget av näringsämnen från jordbruket till vattendrag, sjöar och hav. En ny studie som finansierats av Jordbruksverket visar att våtmarker fångar näring, särskilt fosfor, i större utsträckning än man tidigare trott.

Studien, som utförts av forskare vid Linköpings universitet och Högskolan i Halmstad, har beräknat hur mycket våtmarkerna som anlagts med stöd från landsbygdsprogrammet minskar transporten av kväve och fosfor till havet.

Tidigare beräkningar har underskattat effekten

Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera