Annons

 i Eko/Miljö

Senast den 6 mars kan du ansöka om fortsatt fiske efter signalkräfta utanför hanteringsområdet. Din ansökan skickar du till länsstyrelsen.

Signalkräftan är en invasiv främmande art som kan sprida kräftpest till den inhemska flodkräftan. Kräftpesten är dödligt för flodkräftan. Havs- och vattenmyndigheten har därför infört ett så kallat hanteringsområde för signalkräftor i Sverige i syfte att minimera spridning av signalkräftan. I hanteringsområdet får signalkräfta fiskas och hanteras okokt. Området omfattar Vänern och Dalälven och söder ut. Öland och Gotland, liksom flera vatten inom hanteringsområdet är skyddsområde för flodkräfta. Här får signalkräfta inte fiskas eller hanteras. Norra Bohuslän, Värmland och Dalsland, liksom hela Sverige norröver ligger utanför hanteringsområdet. Som huvudregel får signalkräfta inte fiskas eller hanteras okokt utanför hanteringsområdet.

Undantag
I vatten där tillstånd tidigare har givits till utsättning och det finns ett fiskbart bestånd av signalkräfta, kan fiske tillåtas utanför hanteringsområdet enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:21) om hantering av signalkräfta. Fiske kan även tillåtas om det finns andra starkt vägande skäl.

Ansökan
Ansökan om möjlighet till fortsatt fiske efter signalkräfta i ett vatten utanför hanteringsområdet ska skickas till länsstyrelsen senast den 6 mars 2020. Länsstyrelsen gör en bedömning av ansökan och överlämnar denna med eget yttrande till Havs- och vattenmyndigheten.

 Ansökningsblankett

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!