Annons

 i Eko/Miljö

Resultat från nya undersökningar visar att lokala torskbestånd fortfarande finns kvar vid Bohuskusten. Dessa små bestånd kan antingen vara resultatet av kolonisering eller att de tidigare lekbestånden inte helt försvunnit.

Upptäckten av lokalt lekande torsk (Gadus morhua) längs den svenska västkusten – även om resultaten antyder att bestånden är små – är ett uppmuntrande upptäckt som visar på behovet av uthållighet i arbetet att bevara havets biologiska mångfald och produktionsförmåga. Kustvattnen har provtagits med håv för att samla in och uppskatta tillgången på torskägg och därefter har äggens DNA analyserats.

Läs mer här -> Havsmiljöinstitutet

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera