Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Årets våtmarksstipendiat är Johnny Carlsson, Trelleborg Stipendiet delas ut på Swedish Game Fair, Tullgarns slott den 27 maj, kl.14.30

I ett långsiktigt miljöprojekt återskapas urgamla våtmarker längs Tullstorpsån i Skåne. Projektledare Johnny Carlsson, Trelleborg har för sitt framgångsrika arbete tilldelats Våtmarksstipendiet 2016.

Juryns motivering: Johnny får stipendiet för att han med stor entusiasm och envishet lyckats samla alla berörda markägare kring ett stort och viktigt vattenvårdsprojekt. Han har även knutit kontakt med ledande expertis på området så att delägare och projektledning delgivits bästa möjliga kunskap. Projektet har fått stor uppmärksamhet såväl inom som utanför landets gränser. Syftet med projektet är att fånga upp kväve och fosfor från odlingsmarker och hindra det från att nå havet. Samtidigt motverkas erosion och översvämningsproblematiken löses. Dessutom återskapas ett värdefullt fisksamhälle, fågellivet och den biologiska mångfalden gynnas samt att förutsättningarna för rekreation och friluftsliv ökar.

Ett prestigefullt miljöpris Våtmarksstipendiet är ett erkännande till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker för fåglar av hög kvalité. Stipendiet – som delats ut sedan 2002 – är instiftat av stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells AB.

Syftet med stipendiet är att stimulera arbetet med att bevara, skapa och sköta våtmarker för den biologiska mångfalden i allmänhet och våtmarkernas fåglar i synnerhet. Stipendiet är på 25 000 kr.

Svensk Våtmarksfond bildades på initiativ av Svenska Jägareförbundet 1995. I styrelsen finns, förutom Jägareförbundet, representanter för Sveriges Ornitologiska Förening, Världsnaturfonden, Lantbrukarnas Riksförbund och näringslivet. Stipendiet delas ut på Swedish Game Fair, Tullgarns slottspark den 27 maj kl. 14.30 i närvaro av Ragn-Sells ordförande och koncernchef Erik Sellberg och Våtmarksfondens ordförande Lars Ingelmark.

För mer information: Hans von Essen, Våtmarksfondens generalsekreterare, mobil: 072-218 75 99, e-post: info@vatmarksfonden.se, www.vatmarksfonden.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!