Annons

 i Eko/Miljö

Älvräddarna höll sitt årsmöte på Vidinge gård i Älghult 19 augusti, alldeles i närheten av Alsterån i Kronobergs län. Alsterån, som rinner genom Kronobergs och Kalmar län, har stora potentialer att kunna bli en turistmagnet. Men ska det ske måste de många vandringshindren åtgärdas först.

Älvräddarna kunde glatt konstatera att ägarna till regleringsdammen vid sjön Alstern, Alsteråns kraftverksförening, under sommaren fått ett föreläggande att inkomma med ansökan om tillstånd för regleringen och vattenanläggningarna. Den processen kan bara sluta på ett av två sätt; avveckling av verksamheten eller anordnande av passagemöjlighet för fiskar.

– Vi ser fram emot att alla anläggningar i Alsterån miljöanpassas eller avvecklas under de närmaste tio åren, säger Per Persson Eckerström, ordförande i Älvräddarna.

Under årsmötet skedde också en planerad omorganisation. Christer Borg, som varit ordförande i Älvräddarna sedan 2009, har nu tillträtt som generalsekreterare. Till ordförande valdes Per Persson Eckerström från Alingsås och ny vice ordförande blev Sven Björck från Tvååker i Halland. Omorganisationen är ett steg i en långsiktig plan att göra Älvräddarna mer aktiva och samtidigt bredda organisationen.

-I och med omorganisationen har vi blivit starkare och kan nu agera på ett effektivare sätt än tidigare, menar Christer Borg, ny generalsekreterare i Älvräddarna.

Efter årsmötet hölls ett uppskattat föredrag om flodpärlmusslan av Per Ingvarsson från Laholm, en av Sveriges ledande experter och inventerare av denna viktiga komponent i alla friska vattendrag. Älvräddarnas årsmöte avslutades med en exkursion under förmiddagen 20 augusti, där fyra kraftverk och dammar besöktes i Alsterån, bland annat Skahus och Alsterfors. Eftersom samtliga dessa anläggningar saknar tillstånd för verksamheten ser Älvräddarna fram emot att länsstyrelsen i Kronoberg inom de närmaste åren förelägger dem att söka tillstånd. Alsterån är helt enkelt värd att restaurera från dessa verksamheters påverkan och återfå en naturmiljö som då skulle skapa sysselsättning längs hela ån. 


Älvräddarnas framgångar brukar tillskrivas den respekt organisationen vunnit i alla läger för kunnighet och saklighet. Det är de ovedersägliga och tunga sakargument, oförtröttligt framförda, det är folkopinionerna, främst i älvdalarna men också i övriga landet, som tvingat fram de politiska bevarandebesluten.

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!