Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna har tillsammans med företaget Enviroplanning fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län att göra en plan för att förbättra Mieåns förmåga att hålla kvar vatten i landskapet.

Avrinningsområdet som berörs av den så kallade hydromorfologiska planen är Mieån från sjön Mien ned till havet samt biflödet Påkamålabäcken. Den viktigaste delen av uppdraget är biotopkartering av vattendragen samt inventering av nyckelbiotoper. Karteringen genomfördes under november. Tyvärr var Påkamålabäcken nu i princip helt uttorkat vilket gjorde att biotopkarteringen av biflödet fick skjutas upp tills mer vatten fyllts på…

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera