Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Länsstyrelsen Kalmar län har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett åtgärdsprogram för de relativt okända karpfiskarterna vimma och id. Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper ska stärka bevarandearbetet för dessa. Kunskapsläget för vimma och id behöver förbättras och åtgärder krävs för att nå miljömålen ”Ett rikt växt- och djurliv”, ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.

– Jag hoppas åtgärdsprogrammet ska inspirera till åtgärder som gynnar alla förekommande fiskarter, även om programmet givetvis fokuserar på vimma och id. Många fiskevårdande åtgärder har ofta haft fokus på en enda art vilket ibland kan vara högst motiverat, men för livskraftiga bestånd av en art måste vi bli bättre på att lyfta blicken och se till helheten, säger Tobias Borger länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Kalmar län, som koordinerar åtgärdsprogrammet nationellt.

Vimma och id är två av Sveriges största karpfiskar. De lever främst i Östersjöns brackvatten, men simmar upp i vattendrag för att leka. De har inte haft något större ekonomiskt värde i Sverige, men tycks ändå minskat längs våra kuster och i stora delar av Östersjöområdet. Anledningen är delvis till följd av att lekområden blivit blockerade av dammbyggen, att uppväxtområden påverkats negativt, men även fiske och utsläpp från industrier och jordbruk kan vara bidragande orsaker. Enligt rödlistan är vimma Nära hotad, medan id klassas som Livskraftig. Vad som ändå gör dem lämpliga som föremål för åtgärdsprogram är deras livscykler; de behöver tillräckliga vandringsmöjligheter, strömmande vatten för lek, och uppväxtområden både i hav och sötvatten. Åtgärder som är anpassade för att gynna vimma och id gynnar även många andra arter och de kan därför ses som så kallade paraplyarter.

Vimmans utbredning sträcker sig från Blekinge till Hudiksvall, och iden förekommer i nästan hela Sverige förutom nordligaste Norrlands inland. I Kalmar län förekommer vimmans lek i bland annat Virån, Alsterån, Emån och Ljungbyån. Id utnyttjar även mindre vattendrag för lek och finns därför på fler platser längs våra kuster. Id leker ofta i slutet av mars och vimma i maj/juni.

–   Så vill du få en chans att se lekande vimma kan det vara en god idé att ge sig ut nu i dagarna och kika vid något av de större kustnära vattendragen nära dig, menar Tobias Borger.

Några av de långsiktiga målen (senast 2040) är att vimma kan strykas från rödlistan och att id blivit så livskraftig att arten kan beskattas hållbart för livsmedelsproduktion.

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera