Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

BalticWaters2030 – Stora risker när fiskekvoterna beslutas! Det är rubriken på BalticWaters2030 debattartikel som publiceras idag. Det handlar såklart om krisen för livet i Östersjön!

– Politikerna i riksdag och regering står handfallna inför Östersjöns krisande fiskbestånd, en kris som bland annat innebär att inga miljömål för havet kan uppnås. Med svensk respekt för myndigheter sätter politikerna sin tillit till ett förvaltningssystem som innehåller risker och osäkerheter på många olika nivåer. Vi frågar oss om samma våghalsiga riskbedömningar skulle tillåtas inom andra sektorer i Sverige?

Det överskuggande problemet är hur fiskekvoterna sätts idag – den så kallade kvotprocessen. Varje steg i kvotprocessen är förknippat med osäkerheter. Vid en felaktig uppskattning av riskerna, och därmed en för liten säkerhetsmarginal, kan konsekvenserna bli ödesdigra – till exempel ett överfiske som får bestånden att minska och på sikt kollapsa. Priset för felaktigt hanterade risker betalas av Östersjöns miljö och ekologi. Läs hela artikeln hos BalticWaters2030

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera