Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

I ett samarbetsprojekt med EnviroPlanning håller Sportfiskarna på med ett biotopvårdsprojekt i ett biflöde till Ätran, högt upp i Ätrans avrinningsområde.

Bäcken som rinner från Nordsjön innehåller en av Västra Götalands läns finaste populationer av flodpärlmussla. Flodpärlmusslorna i bäcken reducerades kraftigt i och med torkan 2018. Syftet med projektet är att öka arealen lek- och uppväxtområden för öring, vilket även kommer att gynna flodpärlmusslorna.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera