Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna har tillsammans med företaget EnviroPlanning restaurerat 700 meter av Sörån och trösklat tre vägtrummor.

Sörån är ett biflöde i den laxförande Rolfsåns vattensystem i Västra Götalands län. Vid biotopvården har bland annat ett antal avstängda sidofåror öppnats. Sörån är idag åter möjlig att nå för havsvandrande lax och öring via ett antal nya fiskvägar i Rolfsån och Storån…

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera