Annons

 i Press/Reklam

Bottenfaunan i Kungsbackafjorden är ett av västkusten bäst undersökta havsområden. Länsstyrelsen presenterar nu en rapport med resultat från 40 års studier av bottnen i fjorden som bland annat indikerar att den organiska belastningen har minskat.

I en ny rapport från länsstyrelsen presenteras resultat från bottenfaunaundersökningar i Kungsbackafjorden under perioden 1969-2009. Åtskilliga resultat indikerar att den organiska belastningen har minskat i fjorden. Endast bottnar på mellandjup är undantagna från denna minskning. 
– Det betyder att tecknen på övergödning minskat i fjorden, säger Bo Gustafsson, marinbiolog vid Länsstyrelsen i Hallands län.

Ansträngningar som utförts för att minska den organiska belastningen under senare år har troligen varit mycket positiva. Bland annat har tillförseln av näringsämnen minskat framförallt genom bättre reningsverk.

Resultatet av 40 års studier 
Det är tack vare Ingemar Olsson, marinbiolog, som Kungsbackafjorden är ett av västkustens bäst undersökta havsområden när det gäller bottenfauna på mjukbottnar. Redan 1969 tog han initiativ till kontinuerliga provtagningar på mjukbottnar över tid. Sedan 1993 ingår två av stationerna i fjorden i Hallands kustvattenkontroll och från och med 2005, när Kungsbackafjorden blev ett marint naturreservat, ingår övriga stationer i länsstyrelsens uppföljning av reservatet.
– Den omväxlande miljön i fjorden skapar förutsättningar för en art- och individrik bottenfauna som växlar starkt i karaktär med djupet och bottentypen. Det gör Kungsbackafjorden mycket intressant att undersöka, säger Ingemar Olsson, marinbiolog, och en av författarna till rapporten.

Förutom betydelsen av den organiska belastningen lyfter författarna fram att temperaturökning och minskning av rovfiskar i Kattagatt är viktiga faktorer som kan påverka fjordens ekosystem.
Länk till hela rapporten »

För mer information kontakta: 
Ingemar Olsson, marinbiolog, Firma Consort, telefon: width=0072-996 15 66
Peter Göransson, marinbiolog, PAG, telefon: width=0042-26 39 69
Bo Gustafsson, marinbiolog, enheten för naturvård & miljöövervakning vid Länsstyrelsen i Halland, telefon: width=0010-224 32 52

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!