Annons

 i Eko/Miljö

Som Sportfiskarna tidigare rapporterat har ett förslag på nya fredningsområden i Blekinge skärgård varit ute på remiss från Havs- och vattenmyndigheten. Sportfiskarna har nu svarat på förslaget.

Förslaget innebär att det inrättas tio nya fredningsområden där allt fiske är förbjudet 1 januari –31 maj samt ett område där fiske är förbjudet 15 september–31 maj, samt att fredningstiden i sju befintliga fredningsområden förlängs till 31 maj. Syftet är att skydda den kustlekande gäddan i Blekinge som är utsatt för ett kraftigt fisketryck, bland annat från så kallat plaskefiske. Sportfiskarna välkomnar förslaget i stort och hoppas på ett snabbt beslut från myndigheten.

-Med tanke på det markant ökade fisketrycket i anslutning till gäddans reproduktionsområden är det mycket viktigt att de nya fredningsområdena börjar gälla så snart som möjligt. Sen ser Sportfiskarna även ett behov av att utöka fredningstiden i föreslagna nya fredningsområden till att börja redan 1 december, säger Anders Karlsson, chef Sportfiskarna Region Syd.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera