Annons

 i Eko/Miljö

20 projekt runt om i Sverige får nu möjlighet att utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att stärka det lokala arbetet mot övergödning. Satsningen är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, de fem vattenmyndigheterna, länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Att bygga upp ett gemensamt och långsiktigt arbetssätt mot övergödning är en del av regeringens fleråriga satsning på rent hav som beslutades tidigare i år.

– Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i Götaland och Svealand. Ungefär 2 300 sjöar, kustvatten och vattendrag har i dag sämre än god status på grund av övergödning. Samtidigt är åtgärdstakten inte tillräcklig hög, säger Mats Svensson på Havs och vattenmyndigheten.

Det är ett nytt arbetssätt där de projekt som får medel förväntas dela erfarenheter. Satsningen är tänkt att pågå i 1-3 år men förhoppningen är att arbetet ska fortsätta på lång sikt. Ett mycket viktigt mål är att identifiera vad krävs för att nödvändiga åtgärder ska bli av. 

– Rådgivningsprojektet Greppa Näringen ser satsningen på pilotområden och åtgärdssamordnare som en mycket viktig redskap och inleder nu ett samarbete med HaV för att vi gemensamt ska gå från ”ord till handling, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen.

Mer information
Läs pressmeddelandet från Havs och vattenmyndigheten, HaV

 

Kontaktperson för journalister
Ann Kristin Eriksson
Miljöanalysenheten
036-15 50 78

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera