Annons

 i Notiser

Våra strömmande vatten har betalat ett högt pris för industrialiseringen av Sverige. Liten hänsyn togs tidigare till miljön och fiskbestånden. Den ekologiska statusen i många vattendrag är fortfarande dålig. Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund möter dessa utmaningar med konkreta åtgärder. Runt om i landet sker omfattande praktisk vatten- och fiskevård via regionkontor och anslutna ideella lokalföreningar. Målet är alltid en ökad biologisk mångfald. 

– Vi är glada över att bli stödpartner i Sportfiskarnas arbete för livet i strömmande vattendrag. Som leverantör vill vi verka för en hållbar utveckling och är övertygade om att omsorg om människor och miljö också gynnar affärerna, särskilt på lång sikt, säger Stefan Petersson, Commercial Director och Partner på Chris Wine and Spirits.

Chris Wine and Spirits arbetar målmedvetet med hållbarhetsfrågor inom Viva Wine and Spirits Group. Med 1 krona per såld flaska av vinet Catch & Release kommer Chris Wine and Spirits nu att stödja exempelvis biotopvård, borttagande av vandringshinder, andra former av praktisk restaurering och återintroduktion av fisk genom utsättning. 

CR
– Vin passar dåligt med fiske men bra med fisk. Att fler företag med koppling till vår verksamhet ser värdet av det arbete vi utför är glädjande. Med stödet från försäljningen av Catch & Release kommer vi kunna sätta spaden i backen vid ännu fler vattendrag, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare. 

Läs mer om Sportfiskarnas miljöarbete här.

Läs mer om Chris Wine and Spirits hållbarhetsarbete här.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera