Fiska försiktigt i värmen!

Fiska försiktigt i värmen! Höga vattentemperaturer påverkar fiskens möjligheter att återhämta sig vilket därmed ställer mer krav på oss sportfiskare för att fisket ska vara hållbart. Samtidigt [...]

Enklare att jaga skarv!

Den först augusti träder nya regler ikraft! På vissa platser blir det enklare att skjuta skarv för att skydda tex fredningsområden för fisk och fiskodlingar Man kommer inte att behöva söka [...]

Ny film – Valens död!

Valen Nordkaparen har genom århundraden jagats av människan, i sista sekund fredades arten men står återigen inför utrotningshot, den klassas till och med som en av de valar som står närmast rent [...]