Vintern är lakens tid!

Vintern är lakens tid! Laken är en vacker, spännande och lite mystisk art som lever i många svenska vatten. Den fångas nästan alltid under den kallare årstiden då många andra arter är mer [...]