Annons

 i Notiser

Sportfisket är större än någonsin skriver vi idag i Jönköpingsposten. När kommer ett erkännande för detta ifrån ansvariga politiker?

I dag öppnar en av Sveriges största mässor på Elmia i Jönköping. Att Sportfiskemässan besöks av så många är för att fiske är ett av våra vanligaste fritidsintressen. En ny SCB-undersökning visar att 1,6 miljoner svenskar i åldern 16 – 80 år fiskar varje år. Lägg till det alla barn och ungdomar och siffran överstiger två miljoner.

Sportfiske är den nya, växande fiskenäringen. Betydelsen för sysselsättningen och samhällsekonomin motsvarar med god marginal det traditionella yrkesfisket. Fiske har helt enkelt blivit synonymt med sportfiske, det vill säga fiske med spö, lina och krok.

De sammantagna utgifterna för vårt fritidsintresse är runt 6 miljarder kronor årligen. År 2013 betalade vi som fiskar 2,3 miljarder kronor för redskap, fiskekort, resor, guider, mat och logi. Dessutom gjorde vi mer långsiktiga investeringar i båtar och dyrare redskap för 3,5 miljarder kr.

– Varför står då inte näringsminister Mikael Damberg på scenen i dag för att inviga Sportfiskemässan i Jönköping?
– Varför går yrkesfiskets intressen fortfarande alldeles för ofta i första hand när politiker fattar beslut?

Kopplingen till ekonomisk tillväxt och sysselsättning är ju tydlig. Inte minst på mindre orter. Under mitten av 80-talet drev Sportfiskarna igenom reformen om fritt handredskapsfiske längs kusterna och i de stora sjöarna. Kring Vättern har det skapat förutsättningar för ett bra och tillgängligt fiske som drar till sig fiskare från hela Sverige. Till glädje för lokala stuguthyrare, butiker och guideföretag finns det dessutom fler än 50 miljoner fiskeintresserade i övriga Europa. Många av dem kommer varje år hit på semester med sina spön i bagaget. Fisketurismen bidrar starkt till regional utveckling. Det finns exempel från Norge som visar att varje spöfångad lax som togs upp gav mer än 200 000 kronor i omsättning lokalt vid älven där.

I Sverige är det Jordbruksverket i Jönköping som har uppdraget att främja fisket och fisketurismens utveckling. En strategi har tagits fram med vision och mål för år 2020. Det är kloka och ambitiösa mål. Men tyvärr saknas intresset från politiskt håll. Om sportfisket prioriterades högre skulle fler kunna få uppleva vårt unika svenska fiske och fler arbetstillfällen skulle skapas.

– Varför är då inte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i Jönköping i dag för att träffa företrädare för den nya fiskenäringen?
– Varför finns ännu ingen nationell strategi för det svenska fisket?

Den svenska fiskeförvaltningen saknar fortfarande visioner och mål. Den måste bli miljömässigt och samhällsekonomiskt hållbar. Det är hög tid att bilda ett nationellt råd av intressenter till stöd för detta arbete. Det är inte förenligt med modern resursförvaltning att överlåta arbetet till myndigheterna ensamma. Fisken är vår gemensamma resurs.

Det är dags att uppmärksamma det bidrag till samhällsekonomin och sysselsättningen som vi två miljoner som fiskar ger. Det tänker vi tala om för regeringen.

Anders Karlsson
Generalsekreterare Sportfiskarna

Sportfiskarna slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och arbetar för friska fiskbestånd i friska vatten. Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med två miljoner utövare som varje år lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera