Annons

 i Eko/Miljö

På torsdag genomför Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Örens fiskevårdsområdesförening den första av flera utsättningar av sydsvensk storröding i sjön Ören.

– Detta är resultatet av ett hitintills mycket lyckat samverkansprojekt som förhoppningsvis förhindrar en total kollaps, säger Daniel Rydberg, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Storrödingbeståndet i Ören är känt sedan tidigt 1700-tal. Under 70-talet genomgick Ören ett övergödningsstadium orsakad av ökad närsaltsbelastning från bland annat omkringliggande jordbruk och samhället Örserum. Detta ledde i sin tur till att beståndet av storröding minskade. Åtgärder vidtogs och beståndet återhämtade sig.

Beståndet av storröding har under senare år följts noga. Inventeringar genom så kallade lekprovfiske mellan åren 2010 och 2014 visade dock på en kraftig tillbakagång. Resultaten pekade på en mycket liten lekbiomassa med få unga individer, låg fångst per ansträngning och ökad medellängd, vilket indikerade att allt äldre individer deltog i leken.

Med anledning a ovanstående och för att förhindra en total kollaps av det unika beståndet av störröding i Ören påbörjades under 2015 ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Örens fiskevårdsområdesförening och Källefalls fiskodling. Projektets huvudsakliga mål har varit att genom avelsfisken i Ören samla in rom och mjölke för konstbefruktning. Den kommande utsättningen är sålunda resultatet av detta mycket lyckade projekt. Projektet har varit möjligt att genomföra tack vare bidrag via Jönköpings- och Aneby kommuner, Länsstyrelsen, Örens fiskevårdsområdesförening, Aneby Rotaryklubb och Jönköpings Energi.

– Detta är ett projekt som fiskevårdsområdesföreningen satsat helhjärtat på både i form av nedlagd tid samt ekonomiska medel säger Anders Boheman, ordförande i Örens fiskevårdsområdesförening och fortsätter: – Förutom de förstärkningsutsättningar av stameget material som nu kommer genomföras så har föreningen röstat igenom flera nya fiskeregler både för gästande sportfiskare och för fiskerättsägare vilka alla har som syfte till att bevara rödingen. Allt fiske efter röding är i nuläget förbjudet vilket innebär att röding som fångas måste återutsättas. Utöver detta finns även fredningsområden som begränsar fisket viss tid på året.

– Utsättningarna kommer framöver att följas upp, exempelvis genom lekprovfisken med nät på rödingens lekplatser men också med hjälp av drönare både ovan och under vattnet säger Daniel Rydberg. Det är viktigt att regelverket som föreningen nu röstat igenom kvarstår fram tills det att beståndet visar en positiv utveckling med fler från sjön naturligt producerade rödingar. Reglerna kan alltid förfinas av fiskevårdsområdesföreningen om det finns ett behov av detta och självklart är Länsstyrelsen då behjälplig avslutar Daniel.

Mer information om projektet hittas på Länsstyrelsens hemsida via följande länk!

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!