Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Det kommer vara smärtsamt att rädda sillen! Det är analysen som BalticWaters gör, BalticWaters är en oberoende stiftelse som arbetar för en friskare Östersjö

– I augusti presenterade EU-kommissionen sitt förslag till nästa års fiskekvoter i Östersjön. Efter årtionden av hårt fisketryck från industrin, vetenskapliga modeller som visat fel samt larm om sill- och strömmingspopulationens nedgång, föreslår nu kommissionen stopp på allt riktat fiske efter sill- och strömming i centrala Östersjön och Bottniska viken. Den fleråriga förvaltningsplanen för Östersjön, som är en del av lagen (Gemensamma fiskeripolitiken, GFP), kräver nämligen det.

– Det föreslagna stoppet på det riktade fisket kommer lägligt. Sill- och strömmingsbeståndet i centrala Östersjön och i Bottniska viken har minskat drastiskt, fisken är mindre och växer långsamt. Båda bestånden ligger nära eller under en gräns kallad ”Blim”. Om ett bestånd hamnar på eller under Blim, är sannolikheten hög att beståndet inte längre kan återhämta sig. Östersjöns torskbestånd, som kollapsade 2019, visar fortfarande inga tecken på återhämtning, vilket återspeglas i förslaget om fortsatt 0 kvot… Läs hela analysen här!

Sportfiskeprylar

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera