Annons

 i Eko/Miljö

Förlusten av syre i havet hotar alltfler fiskarter vilket har långtgående effekter på ekosystemen, varnar en ny rapport från Internationella Naturvårdsunionen, IUCN. Forskningsrapporten ”Ocean deoxygenation: Everyone´s problem”, är den största studien hittills om orsaker, effekter och möjliga lösningar på havens brist på syre.

– Att haven förlorar syre är mycket allvarligt. MSC har länge arbetat för levande hav och hållbart fiske, och det arbetet blir ännu viktigare i ljuset utav klimatförändringarnas inverkan på haven och ekosystemen. MSC-certifierade fisken genomgår årliga kontroller och är bundna att arbeta kontinuerligt med sina villkor för att höja standarden i fisket, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC Skandinavien och Östersjöregionen.

För arter som tonfisk och svärdfisk, några av de mest älskade matfiskarna världen över, är syrebrist och föroreningar från till exempel jordbruk, avlopp och vattenbruk ett stort hot, enligt rapporten som släpptes idag vid FN:s klimatkonferens i Madrid. Dessa stora rovfiskar är speciellt känsliga på grund av sitt energibehov. Fiskarna söker sig till grundare ytvatten där det syrerika vattnet ansamlas, och det gör dem mer sårbara för överfiske. Mycket lågt syre i havet kan också påverka grundläggande processer som upptag av kväve och fosfor, något som är livsviktigt för livet på jorden, varnar rapporten.

– När haven förändras, händer det att fisken söker sig till kallare och mer syrerikt vatten. Detta får stora konsekvenser för människor som lever av fisket. Vi kan även se att konflikterna om hur kvoterna av fisket ska delas upp mellan kuststaterna ökar. Där spelar MSC en viktig roll då vårt arbete kan underlätta en dialog och få stora aktörer att prioritera ett hållbart fiske, säger Linnea Engström

MSC är en världsomspännande icke vinstdrivande organisation som genom miljömärkning vill göra det enkelt att välja fisk som kommer från hållbara bestånd och fiskas med hållbara metoder. MSC-certifieringen bygger på standarder som utformats i samråd med oberoende experter, forskare, industrin och miljöorganisationer. MSC:s certifierade fisken står för 15 procent av de globala fångsterna av fisk och skaldjur.

Om Marine Stewardship Council (MSC)

MSC är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret ska även vara fullt spårbar till ett hållbart fiske.

Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar runt 15 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 36 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera