Annons

 i Eko/Miljö

Nu startas projektet HåV – Hållbar fisketurism i Vänern. Sportfisket och sportfisketurismen står inför stora utmaningar för att kunna ses som långsiktigt hållbar. Det gäller inte minst det fria handredskapsfisket där gynnsamma restriktioner och regler ofta saknas för att skydda vissa arter från ohållbart nyttjande.

Projektet ska genom planering och information skapa bättre förutsättningar för ett hållbart sportfiske i Vänern. Sportfisket i Vänern är en viktig resurs som lockar besökare och sportfiskare från när och fjärran.

”Att intresset och fisketrycket ökar på vissa arter kan dock påverka både fiskbestånd, sportfiske och besöksnäring negativt på sikt. Det är därför viktigt att vi planerar långsiktigt och främjar hållbart sportfiske” menar Simon Jonsson, projektledare.

Bakgrunden till projektet är till stor del de senaste årens explosionsartade ökning av gäddfiske på Vänern. Projektet ägs och finansieras av Leader – Fiskeområde Vänern, och planeras pågå under knappt två år. Inom projektet ska det bland annat tas fram en handlingsplan med riktlinjer för hållbart sportfiske i Vänern, turistinformatörer och sportfiskare ska utbildas och informeras samt att hållbara fiskeupplevelser ska tas fram i samverkan med entreprenörer.

Slutligen ska bild- och filmmaterial tas fram för marknadsföring och information om de resultat som projektet lett till.

Kontakt: Projektledare: Simon Jonsson Simon@fiskeomradevanern.se 073-093 97 15

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera