Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

En studie av ålgräsängar som planterats av forskare vid Göteborgs universitet visar att djurlivet etablerar sig snabbt när ålgräset väl börjat växa. Redan efter den andra sommaren var den biologiska mångfalden i princip lika stor som i en gammal ålgräsäng.

I en ny studie har forskarna utvärderat hur snabbt återplanterat ålgräs befolkas av olika ryggradslösa djur. Studien har skett under två år i en havsvik vid Gåsö strax väster om Skaftö i Bohuslän och resultatet är mycket positivt. Forskarna räknade förekomsten av bottenlevande djur, och de djur som gräver ner sig i sedimenten.

Storleken på ängen mindre viktig

– Återflytten har gått väldigt fort. Efter den första växtsäsongen på tre månader hade uppemot 80 procent av de ryggradslösa djuren återvänt till den nyplanterade ålgräsängen, säger Eduardo Infantes, marinbiolog vid Göteborgs universitet.

Forskarna planterade under sommaren 2019 ålgräset i fyra testrutor av olika storlek på havsbottnen, och med olika avstånd mellan plantorna. Enligt forskarnas observationer under hösten 2020 har det spelat mindre roll för återhämtningen av den biologiska mångfalden.

Faktum är att även om ålgräset inte har hunnit växa sig lika tätt som i en gammal ålgräsäng så är den biologiska mångfalden lika stor efter bara två växtsäsonger, som i ett område med bevarat ålgräs i samma vik. Även fläckvisa planteringar inbäddade i en större plantering visade goda resultat.

Resultaten redovisas i en vetenskaplig artikel i Restoration Ecology.

Kan spara pengar

– Det är goda nyheter inför framtida restaureringar och nyplanteringar av ålgräsängar. Vi kan göra nyplanteringarna mindre och glesare och det sparar pengar, eftersom det här är en dyr metod för att återställa den biologiska mångfalden på havsbottnen, säger Eduardo Infantes.

Ålgräsängar har flera funktioner som gör det angeläget att skydda dem. Förutom den viktiga rollen i det kustnära ekosystemet så binder ålgräsrötterna sedimentet och hindrar erosion och uppgrumling.

Vetenskaplig artikel i Restoration Ecology: Rapid faunal colonization and recovery of biodiversity and functional diversity following eelgrass restoration

Kontakt: Eduardo Infantes, marinbiolog på Institutionen för biologi och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet, telefon: 0766-22 95 67, e-post: eduardo.infantes@bioenv.gu.se

Olof 

Lönnehed
Kommunikatör

<

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar
Showing 1 comments
pingbacks / trackbacks

Kommentera