Annons

 i Eko/Miljö

En ny dom i Mark- och miljööverdomstolen kan i värsta fall innebära vattenkraftutbyggnad i en skyddad älvsträcka i Västerdalälven.

Det aktuella målet gäller uppbyggnad och drift av ett nytt kraftverk i Ejforsen i Västerdalälven. Bakgrunden är att på platsen finns lämningar av ett kraftverk som revs 1978. Dessa rester av kraftverket lagligförklarades 2007. Någon vattenkraft har inte bedrivits på platsen på över 40 år. Transtrands besparingsskog har sedan 2004 ansökt om att bygga kraftverket och processen har varit mycket utdragen.

Denna del av Västerdalälven ingår i ett Natura 2000-område, är av riksintresse för naturvård och friluftsliv och är skyddat mot vattenkraftutbyggnad. Forsen erbjuder ett fint strömfiske efter framförallt öring och harr. Hela området runt älven har karaktär av orörd vildmark, något som det annars är ont om i ett hårt vattenkraftskadat län som Dalarna. Det finns dock ett undantag som i värsta fall kan förstöra forsen och då sänka hela områdets status: vattenkraftutbyggnad kan tillåtas i ett Natura 2000-område om verksamheten endast ”innebär obetydlig miljöpåverkan”.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera