Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Draggning efter spökgarn i Hanöbukten gav resultat! Under året som gått har sjöbotten i Hanöbukten städats på spökgarn, det vill säga gamla fiskeredskap och annat skräp som blivit kvar i havet från år tillbaka i tiden. Draggningen som utfördes av lokala yrkesfiskare från Listerlandet gav resultat i totalt 1 830 meter rev, nät, torpedtråd och övrigt skräp.

Projektbidrag från svenska staten

Sölvesborgs kommun har erhållit bidrag från den svenska staten genom Havs- och Vattenmyndigheten, och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) genom Jordbruksverket.

Projektet gick ut på att en grupp yrkesfiskare med hemvist i olika fiskelägen på Listerlandet, skulle genomföra draggning efter förlorade fiskeredskap och annat akvatiskt skräp. Projektet utfördes under våren och hösten 2023.

Sökinsats i Hanöbukten

Området för sökinsatsen omfattade ett avgränsat område i Hanöbukten. Möjlighet att dragga utanför området gavs om avståndet inte var orimligt långt från hemmahamnen. Åtta yrkesfiskare hörsammade kallelsen att dragga och kontrakterades. Fiskelagen använde sig av kätting-garndraggar som släpades efter fartygen. Fiskarna arbetade var för sig från respektive fartyg.

Totalt draggades 363 timmar. Förväntade redskap var baserat på vilket fiske som bedrivits i området. Draggningen gav resultat i totalt 1 830 meter rev, nät, torpedtråd och övrigt skräp såsom del av trål. Störst andel uppdraggade redskap var nät.

De insamlade fiskeredskapen transporterades till Sölvesborgs renhållningsanläggning. Förekomst av fisk som satt fast i fiskeredskapen uppgick till enstaka plattfiskar.

Kontaktperson

Helen Gårner
Miljösamordnare Sölvesborgs kommun
Telefon: 0456 81 63 68
E-post: helen.garner@solvesborg.se

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera