Annons

 i Eko/Miljö

En flada är en grund havsvik som skiljs från havet genom en tröskel. För att en flada skall bildas är det avgörande att det finns en undervattenströskel i mynningsområdet som långsamt höjs på grund av landhöjningen, och med tiden börjar snöra av fladan från havet och begränsa vattenutbytet med havet bredvid.

De grunda, varma, skyddade och näringsrika vattnen i flador är värdefulla miljöer, som exempelvis lek- och yngelområden för fisk.

Idag är många flador påverkade av människan och det finns ett stort behov för restaureringsåtgärder. Fladarestaurering dvs. att återställa en flada till naturligt tillstånd är dock någonting som aldrig gjorts tidigare men som Kvarken Flada projektet ska testa och skapa kunskap om. På det sättet kan vi i framtiden göra restaureringar i större skala. Nu letar vi förslag på flador som skulle kunna restaureras i framtiden!

Hör av dig till:

Anniina Saarinen, akvatisk ekolog på Länsstyrelsen (för restaurering i Västerbotten): anniina.saarinen@lansstyrelsen.se 
Roosa Mikkola, specialplanerare på Forsstyrelsen (för restaurering i Österbotten): roosa.mikkola@metsa.fi

Följ oss också i sociala medier:
Facebook: Kvarken Flada
Instagram: kvarkenflada19

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera