Annons

 i Eko/Miljö

Ekosystembaserad fiskförvaltning (EBFF) är ett alltmer populärt sätt att förvalta fisk, skaldjur och ekosystem världen över, ett sätt som strävar mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i användningen av natur och naturresurser.

Förvaltningen ska då ta hänsyn till hela ekosystem, inklusive plankton, strandväxter, fiskens lekhabitat och olika rovdjur som tumlare, säl och skarv. Intressenter som yrkesfiskare, fritidsfiskare, miljöorganisationer och allmänhet ska involveras i förvaltningen. Tillämpningen av EBFF går långsamt framåt, visar en ny rapport från SLU Aqua.

EBFF i EU har sin lagliga grund i flera EU-direktiv som också gäller i Sverige. I Sverige strävar fiskförvaltningen mot EBFF i såväl inlandsvatten som hav. En färsk rapport från SLU Aqua går nu igenom de senaste tre årens internationella litteratur om EBFF. En viktig förändring på det globala planet är att diskussionen rör sig från vad EBFF är eller bör vara, till hur vi tillämpar EBFF i praktiken…  

Läs mer här -> SLU

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera