Annons

 i Notiser

Landets fiskeföreningar står för en mycket viktig miljöinsats genom att genomföra olika lokala fiskevårdsprojekt. Årligen läggs tusentals ideella arbetstimmar ner på fiske- och vattenvård. Genom årliga utdelningar från Sportfiskarnas fiskevårdsfond kan förbundet stötta detta viktiga arbete. I år delar Sportfiskarna ut drygt 186 000 kronor till elva olika projekt.

Projekten har god spridning över hela Sverige, från Kultsjöån i Norr till Råån i Skåne. De lokala projekten har även en stor bredd i vilken form av fiskevårdsåtgärder som ska genomföras. Sportfiskarna kommer under året att lyfta fram några av dessa lokala fiskevårdssatsningar.

– Den ideella lokala verksamheten med fiskevård är en grundbult i förbundets verksamhet för att värna våra vatten och skapa bättre förutsättningar för sportfisket. Det är mycket angeläget att vi kan fortsätta stötta denna verksamhet, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Mer information om Fiskevårdsfonden:
Anders Karlsson, 040-685 87 31
Julius Jarving Ohlsson, 040–78721

Beviljade projekt 2021:

Risvasar i Blekinge skärgård – Sportfiskarna Blekinge
Projektet syftar till att öka mängden lämpliga lekområden för abborre i Blekinge skärgård genom att på 29 platser spridda över hela skärgården lägga ut risvasar.

Inköp av undervattensdrönare – Kultsjöåns FVO.
Kultsjöåns FVO kommer införskaffa en undervattensdrönare för att kunna följa upp lek hos röding, harr och öring på platser där de tidigare genomfört lek- och biotopvårdsåtgärder.

Flottledsrestaurering i Mjällån – Mjällåns FVO
Ska återställa en flottledsrensad sträcka i Mjällån genom att återföra stenar och block till ån.

Risvasar – Tibro Sportfiskeklubb
Under 2021 kommer Tibro Sportfiskeklubb lägga ut flera risvasar i sjöarna Örlen och Börsjön för att gynna framför allt abborrens lek i sjöarna. De skapar även bra fiskeplatser.

Biotopvård i Emån – Fliseryds Sportfiskeklubb
Klubben kommer under 2021 fortsätta det viktiga arbetet med att biotopvårda känsliga delar av Emån där maskin inte är möjligt. Erhåller medel för kompletterande utrustning.

Alplantering – Storöringens Fiskeklubb
Projektet har som mål att plantera alar längs Märlobäcken i Timrå och tar hjälp av barn och ungdomar.

Praktisk fiskevård i Magelungen – Magelungens FVF
Magelungen är ett populärt fiskevatten kring Stockholm och under 2021 kommer projektet bland annat röja vass för att tillgängliggöra lekområden för fisk.

Biotopvård i Råån – Rååns FVO
Råån är ett av södra Sveriges viktigaste vattendrag för havsöring och i projektet kommer en strömsträcka förlängas för att öka lek- och uppväxtområden för öring.

Decimering av Mink – Leduåns FVO
Fiskevårdsområdet har problem med den invasiva minken och har erhållit medel för inköp av fällor.

Lekgrus i Fylleån – Simlångsdalens FVO 
Fylleån i Halland är ett viktigt vattendrag för både lax och havsöring men bristen på lämpligt lekmaterial på en sträcka i ån gör att fiskevårdsområdet ansöker och erhåller medel.

Lekgrus i Aggån – Ingelstads Sportfiskeklubb 
Klubben erhåller medel för att gynna strömlevande öring genom att tillföra lekgrus. Aggån är ett av Åsnens tillflöden och därefter Mörrumsån.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!