Annons

 i Eko/Miljö

Nedre Dalälven kan öppnas upp för laxvandring för första gången på 100 år. Flera förslag har redovisats.

LIV-projektet, som det heter, har tagit fram åtgärdsplaner och förslag på fiskpassager i form av principlösningar och skisser. Projektområdet sträcker sig från nedströms Näs kraftverk via strömsträckorna i Tyttbo och vidare ner till mynningen i Östersjön vid Älvkarleby.  Projektet har bedrivits som ett samarbete mellan länsstyrelserna i Gävleborgs och Uppsala län, samt kraftbolagen Vattenfall och Fortum…

Läs mer här -> SR

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera