Annons

 i Eko/Miljö, Notiser, Press/Reklam

WWF – Nationer och företag hålls ansvariga för att stoppa föroreningar av plast! WWF kommenterar EU-beslut som beskrivs som historiskt för att förhindra den gigantiska globala plastnedskräpningen som pågår dygnet runt!

N:s medlemsländer har under sitt miljömöte (UNEA-5.2) enhälligt beslutat att införa ett globalt rättsligt bindande plastavtal för att stoppa utsläppen av plast. Världsnaturfonden WWF välkomnar beslutet och vill att ett starkt avtal ska vara klart senast 2024.

– Vi står vid ett historiskt vägskäl där ambitiösa beslut som tas i dag kan förhindra att plastföroreningar leder till en kollaps av våra ekosystem. Genom att utveckla ett rättsligt bindande globalt plastavtal banar våra världsledare vägen för en renare och bättre framtid för både människan och planeten, säger Gustaf Lind, generalsekreterare WWF.

Avtalet ska göra det möjligt att sätta globala regler och skyldigheter som ska gälla under hela plastens livscykel. Det kommer innebära att både nationer och företag hålls ansvariga för att stoppa föroreningar av plast.

– Det här är en av de mest ambitiösa åtgärderna för miljön sedan Montrealprotokollet 1989, då det beslutades att fasa ut ozonnedbrytande ämnen. Det är ett stort steg framåt och kommer efter fyra års kampanjarbete av WWF och många andra, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF.

WWF välkomnar beslutet och förbinder sig också att stödja UNEA:s arbete med att arbeta fram ett färdigt avtal under de kommande två åren.

WWF har länge arbetat med att få fram ett internationellt plastavtal och fler än två miljoner människor har skrivit under WWFs upprop. Även 120 internationella företag och 1000 organisationer står bakom WWFs krav.

WWF uppmanar nu världens ledare att arbeta vidare på det här beslutet, och det stöd som finns bland allmänheten, för att senast 2024 ha ett färdigt globalt plastavtal som:

– Är juridiskt bindande med gemensamma regler och förordningar som kan skala upp lösningar för en global cirkulär ekonomi.

– Inkorporerar globala bestämmelser över hela plastens livscykel som inkluderar ett globalt förbud mot skadliga produkter och produktdesignstandarder.

– Inser den avgörande roll som den informella avfallssektorn spelar för att driva en cirkulär ekonomi och inkludera denna sektor i förhandlingarna.

– Innehåller åtgärder som minskar både produktionen och konsumtionen av ny plast.

Fakta:

– Varje år dumpas cirka 11 miljoner ton plastskräp ut i haven. Marint skräp återfinns i alla världens hav men det mesta kommer från land och en mindre del från sjöfart och fiske.

– Plastkonsumtionen beräknas dubbleras från dagens omkring 300 miljoner ton till 600 miljoner ton år 2040.

– Det globala plastskräpet som sprids till haven uppskattas att fyrdubblas till år 2050.

– Om vi inte agerar nu på en global nivå kan det finnas mer plast än fisk i haven år 2050.

Det växande plastberget är ett globalt problem som inte ett land enskilt kan lösa utan kräver samarbete och gränsöverskridande lösningar. WWF jobbar för att stoppa utsläppen av plast i naturen och få en 100-procentig återvinning och återanvändning av plastavfallet senast 2030.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera