Annons

 i Eko/Miljö

En flerårig plan för att förvalta torsk, skarpsill och sill/strömming i Östersjön antogs på tisdagen av Europaparlamentet. Förvaltningsplanen är den första som antas inom EU:s nya gemensamma fiskeripolitik, som trädde ikraft förra året. Långsiktig förvaltning i stället för årsvisa planer ska göra arbetet mer förutsägbart för fiskeribranschen. Nu väntar förhandlingar med EU-ländernas fiskeriministrar.

Flerårig förvaltning och det faktum att dessa tre arter, som lever i samspel, kommer att förvaltas enligt en gemensam plan väntas också göra fisket i Östersjön mer hållbart.

– Den här planen är ett efterlängtat pionjärförslag. Den kommer att bidra till att bestånden utnyttjas hållbart och på det sättet skydda fiskerinäringens försörjning, sa polacken Jarosław Wałęsa (EPP-gruppen) som lett parlamentets arbete med Östersjöplanen.

– Idén att ha en flerartsplan kommer att göra det här mycket mer effektivt än om vi hade haft en förvaltningsplan per art. Samtidigt ska planen se till att förvaltningsåtgärderna speglar senaste vetenskapliga rön om beståndens status, samspelet mellan arterna och de ekologiska behoven, tillade han.

Hållbart fiske: målen i fiskeripolitiken måste uppfyllas

Ledamöterna såg till att bestånden ska återställas och behållas över biomassanivåerna för ett maximalt hållbart uttag, i enlighet med fiskeriförordningen. Maximalt hållbart uttag är ett nyckelbegrepp inom den nya fiskeripolitiken. Med det menas att man inte fångar mer av ett visst bestånd än att det kan återhämta sig till nästa år.

Bakgrund

Det har funnits en förvaltningsplan för torsken i Östersjön sedan 2008, men sill/strömming och skarpsill har hittills inte omfattats. Den nya planen ska ersätta den gamla.

De tre arterna lever i samspel med varandra. Torsken äter skarpsill och till viss mån sill/strömming medan skarpsill och sill/strömming ibland lever på torskrom. På så vis har fiskeförvaltningen av torsk konsekvenser för möjligheterna att fiska skarpsill och sill/strömming och vice versa.

Fleråriga förvaltningsplaner syftar till att hålla beståndens storlek inom säkra biologiska gränser. De fastlägger maximal fångst och ett antal tekniska åtgärder, beroende på varje bestånds särdrag och på hur fisket ser ut i området (vilka arter som är i fokus, med vilka redskap, beståndens storlek) och de ekonomiska effekterna för det berörda fisket.

Vad händer nu?

EU-ländernas fiskeriministrar antog sin allmänna riktlinje den 20 april. Nu väntar förhandlingar mellan parlamentet och rådet med mål att nå en överenskommelse.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera