Annons

 i Salt/Hav

Europeiska kommissionen har föreslagit nya åtgärder för att reglera fisket efter djuphavsarter i nordöstra Atlanten. Djuphavsekosystemen och de arter som lever i dem är särskilt sårbara för mänsklig verksamhet. Den nya förordningen ska säkerställa att djuphavsarter fiskas på ett hållbart sätt, att oönskade bifångster minskar, att påverkan på känsliga djuphavsmiljöer minskar och att man får mer information om dessa arters biologi.

Läs mer här –> Europa.eu

//Felix Rimfrost +FishEco

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera