Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

EU:s fiskerikontrollsystem förnyas för ett mer hållbart fiske! Det meddelar HaV. Fem år efter att förhandlingarna inleddes enades Europaparlamentet och ministerrådet den 31 maj om ett förnyat regelverk för EU:s fiskerikontroll.

– Flera av våra experter har medverkat i arbetet och vi är glada att förhandlingarna är klara. Det är också positivt att detta sker under det svenska EU-ordförandeskapet, säger Niclas Törnell, chef för HaV:s avdelning för fiskerikontroll.

– Vi välkomnar ett modernt kontrollsystem som bygger på bästa möjliga teknik, som bidrar till att förhindra överfiske och därmed till fiskförvaltningens mål om hållbara bestånd och en långsiktigt lönsam fiskesektor. Vi ser också positivt på att systemet leder till förbättrad spårbarhet genom hela kedjan av färska produkter från havet.

Kontrollera olovliga utkast
Överenskommelsen innebär bland annat att:

  • Satellitövervakning av alla fartyg för att säkerställa att områdesbundna regler efterlevs.
  • Den elektroniska rapporteringen av fångster ska utökas till alla fiskefartyg.
  • REM-system (Remote Electronic Monitoring) ska införas på riskfartyg över 18 meter, där fångsten ombord på fiskefartyg övervakas med kameror och sensorer. Detta för att kontrollera att inga olovliga utkast av fisk görs.
  • – Vi har redan förberett för krav på kameraövervakning och är i full gång med praktiska försök med frivilliga fiskefartyg. Vi utvecklar också verktyg för elektronisk fångstrapportering. Allt detta ligger väl i linje med överenskommelsen, säger Niclas Törnell.

– Nu närmast ska vi, som ansvarig myndighet, noggrant utvärdera vad regelverket innebär för oss och berörda aktörer. En plan för att införa det nya regelverket, när det formellt beslutas, jobbar vi också med.

Överenskommelsen uppdaterar cirka 70 procent av de befintliga reglerna för kontroll av fiskefartyg i syfte att göra EU:s fiske mer hållbart.

Läs mer om överenskommelsen

Länk till regeringens pressmeddelande: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/05/eus-fiskerikontrollsystem-fornyas-for-ett-mer-hallbart-fiske/
Länk till Europeiska rådets nyhet:
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2023/05/31/council-strikes-deal-on-new-rules-to-combat-overfishing/

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera