Annons

 i Notiser, Press/Reklam

På kongressen 7 maj valdes Eva Thörnelöf till Sportfiskarnas nya ordförande. Hon blir därmed förbundets första kvinna på posten.

Eva har en bakgrund som utbildad biolog med mycket stor erfarenhet av Sportfiskarnas frågor, efter flertalet chefspositioner på Naturvårdsverket, Fiskeriverket samt från stiftelsen för miljöstrategisk forskning – MISTRA. Hon har varit ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2020. Eva kommer att presenteras närmare i kommande nummer av Svenskt Fiske.

Sportfiskarna har nu en ny förbundsstyrelse enligt följande:
Ordförande: Eva Thörnelöf
Vice ordförande/ledamot: Michael Kanold
Övriga ledamöter:
Mikael Tuneld, Tony Söderblom, Dan Källman, Per Larsson, Ewa Lindstrand, Ellen Bruno, Benny Lindgren. Läs mer om förbundsstyrelsen här.

forbundsstyrelsen-20...

Foto: Sportfiskarna/ Från vänster: Ewa Lindstrand, Ellen Bruno, Mikael Tuneld, Tony Söderblom, Benny Lindgren, Dan Källman, Eva Thörnelöf och Michael Kanold.

Förutom att Joakim Ollén avgick som ordförande efter hela 20 år på posten blev det alltså få förändringar i förbundsstyrelsen. Den enda nya ledamoten som valdes in blev Benny Lindgren, Svenskt Fiskes tidigare redaktör.

En kongress med tydlig kompassriktning
Det var en synnerligen välorganiserad kongress som avhölls i Finlandshuset under lördagen. Ledamöterna fick bland annat ta del av en imponerande verksamhetsberättelse och fortsatt ambitiösa mål för att utveckla verksamheten med exempelvis fortsatt regional utveckling och olika konkreta insatser för att stärka och skydda fiskbestånden. Viktiga intressefrågor framöver kommer bland annat att vara mer fiskevård, ett bevarande av fjällfisket, en utflyttning av trålgränsen och miljöanpassningen av vattenkraften.
I vanlig ordning beslöt kongressen att hänskjuta alla tävlingsmotioner till kommande Tävlingsmöte. Alla övriga detaljer om kongressförhandlingarna publiceras i samband med att kongressprotokollet med bilagor läggs ut på www.sportfiskarna.se.

Förhandlingarna präglades generellt av en stor samsyn och enighet om förbundets fortsatta färdriktning mot friska fiskbestånd och ett sportfiske för alla.

joakim-guldnål-800
Foto: Sportfiskarna / En rörd Joakim Ollén mottar guldnålen av Eva Thörnelöf och Stefan Nyström.

Guldnålen till Joakim Ollén och Benny Lindgren
Avgående ordföranden Joakim Ollén blev ordentligt avtackad för sin 20 år långa gärning och tilldelades naturligtvis guldnålen, förbundets högsta utmärkelse i guld. Under Joakims ledning har Sportfiskarna genomgått en fantastiskt framgångsrik utveckling – från att vara ett närmast konkursmässigt förbund till att bli en av landets största utförare av konkret fiske- och vattenvård med omkring 70 000 medlemmar och fler än 65 medarbetare på 11 kontor runt om i landet. Det var även en påtagligt rörd Joakim Ollén som mottog nålen. Läs hela motiveringen här.

benny-guldnal-800

Foto: Sportfiskarna / Trotjänaren Benny Lindgren med hederstecknet i guld.

Svenskt Fiskes tidigare redaktör Benny Lindgren tilldelades guldnålen för ett närmast livslångt engagemang för Sportfiskarna, såväl ideellt som i en yrkesroll som redaktör och författare. Benny var bland annat redaktör för den fortfarande högaktuella boken ”Värna Västerhavet! – medan tid är…” och har även skrivit en rad böcker om laxfiske. Under 20 intensiva år var han redaktör för medlemstidningen Svenskt Fiske som under hans ledning utvecklades till landet största fisketidning. Inför Sportfiskarnas 100-årsjubileum sammanfattade Benny även förbundets historia i praktverket ”Sportfiskarna och livet under ytan”. Även Benny Lindgren var märkbart rörd över att tilldelas guldnålen. Läs hela motiveringen här.

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera