Annons

 i Notiser

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkning visar att 6 personer omkom under maj 2016 jämfört med 4 personer under maj förra året.

Totalt har 45 personer omkommit 2016 genom drunkning jämfört med 23 under de första fem månaderna förra året.

2016 maj 2015
2 fritidsbåt 1
4 övriga 3
6 totalt 4

 

Nära dubbelt så många i år
Under årets fem första månader har nära dubbelt så många omkommit genom drunkning jämfört med samma period 2015, 45 (23 under 2015). Den enskilt största förklaringen är de många isolyckorna, 17 (4). Även övriga olyckor där det ofta är oklart hur personerna har hamnat vattnet har ökat, 20 (13).

Av de omkomna är 39 män (16) och 6 (7) kvinnor. Av de omkomna är 2 (3) barn.

Många omkomna i båtolyckor under början av 2016
Fram till och med maj månad har sex personer omkommit i fritidsbåtsolyckor. Det är ovanligt många för att vara så tidigt på året.En möjlig förklaring är att det, under våren, varit en del perioder med varmt och vackert väder samtidigt som det fortfarande varit nästan vinterkyla i vattnet.

  • Tre av dem var ute med kanoter – en kajak och två kanadensare.
  • Fyra omkom i samband med fiske – en av dem vid fiske från en kanadensare.
  • En person omkom på Vättern och en omkom i Trosa skärgård. Övriga fyra omkom i småsjöar.

Samtliga har varit ensamma ombord och samtliga var män. Den yngsta var i 25-årsåldern och den äldsta var 79 år.

Antal omkomna i fritidsbåtsolyckor under de första fem månaderna år 2006-2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 4 3 2 7 0 4 1 2 6


Mirakulösa räddningar
Även om det omkommit fler personer än vanligt i fritidsbåtsolyckor under årets första fem månader finns det även positiva händelser att glädjas åt. Fram till och med maj i år hade minst sex personer kunnat räddas tack vara att de kunnat larma via 112 efter det att de hamnat i vattnet. I några fall nådde räddningen fram i absolut sista stund men det gick ändå bra till sist.

Sedan 2012 har Sjösäkerhetsrådet framhållit poängerna med att ha en vattenskyddad mobil. Numera säljs vattentäta fodral i de flesta båttillbehörsaffärer.För att komma fram på mobilen krävs naturligtvis att det finns mobiltäckning. Ofta är täckningen god utmed kusterna men den kan vara avsevärt sämre i inlandet.Ringer man 112 går det att komma fram under förutsättning att någon operatör har täckning över det aktuella området. Då kan man själv ringa upp. Men 112 kan inte ringa tillbaka.

Det finns vissa möjligheter att lokalisera en mobil. Sjöräddningen använder ett system kallat CARL. Det förutsätter en mobil med inbyggd navigator och att den egna operatören har täckning i området.

Flytväst ett måste
Ramlar man i vattnet från en fritidsbåt är flytväst oumbärlig. Analyser gjorda av Sjösäkerhetsrådet och Svenska Livräddningssällskapet visar att sex av tio omkomna med stor sannolikhet hade kunnat klara sig om de haft flytväst. Fler om de haft möjlighet att larma via mobiltelefon i vattentäta fodral.

Ytterligare information
Anders Wernesten 070 592 95 67

Kort sammanställning över omkomna genom drunkningsolyckor i maj återfinns i bifogade dokument.

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision – noll drunknade och all verksamhet vi gör bidrar till att uppnå den visionen. Vi verkar inom våra tre stadgeområden: simkunnighet, livräddning och vattensäkerhet.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera