Annons

 i Eko/Miljö

Marina skyddsområden finns bland annat för att skydda de fiskarter som lever i områdena. Men hur effektivt är egentligen skyddet? Nu ska Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten kartlägga fiskars rörelser och beteende för att ta reda på just detta.

Marina skyddade områden är viktiga för att skydda och bevara den biologiska mångfalden i havet. Men många av de fiskarter vi vill skydda rör sig över stora områden, mellan sina livsfaser och över säsong.

– Det kan göra att skyddsåtgärder som exempelvis fiskefria områden, skyddszoner eller fredningstider riskerar att bli ineffektiva om fisken befinner sig utanför det skyddade området under stora delar av sina livsfaser eller under kritiska perioder på säsongen, säger Gustav Hellström, forskare vid SLU.

Fiskars rörelser ska kartläggas

I september startar ett nytt projekt där rörelsemönster för harr, sik, abborre och öring ska kartläggas i Örefjärden-Snöanskärgården marina naturreservat i Västerbotten. Totalt ska 160 fiskar utrustas med akustiska sändare för att forskarna sedan ska kunna följa deras rörelser.

– Genom att utrusta fiskar med små akustiska sändare får vi kunskap om deras beteende och rörelsemönster och kan identifiera viktiga lek- och uppväxtområden, säger Gustav Hellström.

I dag saknas tillräcklig kunskap om rörelsemönster och beteende hos flertalet av svenska marina fiskarter. Bättre kunskap behövs för att planering och förvaltning av marina skyddsområden ska kunna göras så effektivt som möjligt. Det riskerar resultera i trubbiga föreskrifter och missriktade skötselplaner.

Målet: förbättrad förvaltning

Med ökad insikt i hur rörelsemönster varierar hos olika fiskarter ökar möjligheten att anpassa förvaltningen för varje population inom ett marint skyddsområde. Kunskap om fiskars rörelsemönster inom och utanför marina skyddade områden ökar också möjligheterna att utvärdera och utveckla funktionella nätverk av sammanhängande marina skyddade områden.

– Målet är att utvärdera och utveckla förvaltningen av fisk i det marina naturreservatet Örefjärden-Snöanskärgården. Vi hoppas att resultaten och området framöver kan fungera som en modell för andra marina skyddsområden i hela Östersjön, säger Johnny Berglund, samordnare för marint skydd vid länsstyrelsen Västerbotten.

Fyr
Bonden är Östersjöns nordligaste fågelberg med tusentals häckande tordmular, sillgrisslor och tobisgrisslor. Bonden ingår i Örefjärden-Snöanskärgårdens naturreservat. Foto: Jörgen Wiklund
 

Fakta:

Marina skyddsområden

Marina skyddade områden är havsområden som har ett lagligt skydd i syfte att skydda och bevara havsmiljön, dess ekosystem och arter. Förbud och föreskrifter kan gälla i olika grad, exempelvis gällande fiske, båttrafik och fysisk påverkan. Exempel på marina skyddade områden är naturreservat, nationalparker och Natura 2000-områden (EUs skyddsnätverk av skyddade naturområden).

Örefjärden-Snöanskärgården marina naturreservat i Västerbotten är med sina 47 500 ha Sveriges tredje största marina naturreservat och inom området finns tre delområden som är utpekade som Natura 2000 områden (SCB, Skyddad natur 31 december 2019).

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera