Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Regeringen har ökat andelen skyddade marina områden i Sverige. Nu tar regeringen steg för att reglera fisket i dessa miljöer.

Satsningen på skydd av marina områden har gjort att Sverige dubblerat arealen skyddad havsmiljö på bara ett år: från 6,7 till 13,6 procent. Sverige har därmed med råge nått målet om att skydda minst 10 procent av våra havsområden till 2020. Men ytterligare åtgärder behövs för att skydda de marina miljöerna som finns i respektive område.

Regeringen kommer därför att ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå fiskeregleringar i både nya och redan etablerade skyddade områden. Målet är att värdefulla miljöer ska bevaras. Myndigheten ska också utreda bottentrålningens effekter inom skyddade områden och inom trålgränsen, samt vid behov föreslå åtgärder.
Uppdraget ska rapporteras under våren 2018. I de fall det rör fiske utanför trålgränsen krävs därefter förhandlingar med grannländer.

– Efter att i flera steg ha ökat andelen skyddade havsområden riktar vi nu fokus mot att stärka skyddet inom respektive område. Nya fiskeregleringar är ett avgörande verktyg för att värna de marina miljöerna, säger miljöminister Karolina Skog.

Fiskregleringarna ska tas fram utifrån vetenskapliga underlag och så långt möjligt utformas i samråd med forskare, fiskerinäring och miljöorganisationer. En mängd olika regleringar kan bli aktuella, till exempel områden med totalt fiskestopp eller förbud mot användning av vissa fiskeredskap.

Sverige lämnar in frivilligt åtagande

Denna vecka pågår FN:s havskonferens i New York. Sverige lämnar nu lämna in ett frivilligt åtagande om införande av bevarandeåtgärder i marint skyddade områden. Åtagandet innehåller tre delar:

  • Förslag till EU kommissionen om införande av fiskeregleringar i Natura 2000-området Bratten. Började gälla i januari 2017.
  • Förslag till nödvändiga fiskeregleringar i fem marina skyddade områden i Kattegatt, med planerat ikraftträdande 2018. Dessa fem områden har nyligen skickats ut på remiss av Havs- och vattenmyndigheten.
  • Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten om att identifiera ytterligare åtgärder i syfte att nå bevarandemålen i marina skyddade områden.

Kontakt

Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog 
Telefon 08-405 10 00 (växel) 
Mobil 072-500 92 11 
e-post till Hanna Björnfors, via registrator

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera