Annons

 i Eko/Miljö
Varje kilo lax som fångas av sportfiskare genererar närmare 500 kronor i försäljning till lokala företag i länet. Det visar en studie som Länsstyrelsen Norrbotten har genomfört på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.
​Länsstyrelsen har genomfört en pilotstudie som visar hur fiskeförbättrande åtgärder bidrar till näringslivsutvecklingen i Norr- och Västerbotten. Studien har genomförts kring Torne älv, Kalixälven och Byskeälven. Älvarna har de senaste åren varit föremål för restaurering och fiskereglering, vilket resulterat i ökat fiskbestånd och bättre sportfiske.

Genererar stora värden

Pilotstudien visar bland annat att varje kilo lax som fångas av sportfiskare genererar i genomsnitt 480 kronor i försäljning för de lokala företagen inom handel, turism och service. Det motsvarar ett totalt värde på cirka 90 miljoner kronor.

– Det är vad vi vet första gången en studie genomförts där det lokala marknadsvärdet av sportfisket kartläggs på det här sättet. Studien är begränsad till tre avrinningsområden men vi har fått fram bra indikationer på hur ett ökat sportfiske bidrar till näringslivsutvecklingen i de båda länen, säger Pontus Grahn, miljöekonom vid Länsstyrelsens vattenmyndighet.

Stark tillväxt

I studien har man kartlagt utvecklingen sedan 2011 och det råder en god tillväxt bland de undersökta företagen. Omsättningen relaterad till sportfiske har ökat med cirka 70 procent på fem år. Studien visar också att ett 30-tal helt nya arbetstillfällen har tillkommit och som kan härledas till ett förbättrat sportfiske.

– Det är framför allt handeln direkt inriktad mot sportfiskare som har ökat sin omsättning. Även omkringliggande service som boendeanläggningar, livsmedelshandlare och bensinstationer drar tydlig nytta av det ökade sportfisket om de är lokaliserade längs älvdalarna, konstaterar Pontus Grahn.

Pilotstudien är finansierad av Havs- och vattenmyndigheten och ett flertal av de fiskeförbättrande åtgärderna i de tre vattendragen har utförts av Länsstyrelsen. Studien kommer att ingå i Havs- och vattenmyndighetens redovisning till regeringen om effekterna av miljöanslagen. 

Ladda ner rapporten via nedanstående länk: 

/Marknadsnytta av fiskeåtgärder i Bottenvikens vattendistrikt. Pilotstudie.

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera