Annons

interfiske-daiwa-p
 i Notiser
Tongivande aktörer inom sportfiskenäringen har etablerat en ny plattform för samverkan och utveckling kallad Fiskeforum. Detta forum inleddes 2019 med en tvådagarskonferens på temat fisketurism. Konferensen hölls i Näringslivets hus i Stockholm den 2-3 april 2019 i närvaro av H.M. Konungen. Även Landsbygdsminister Jennie Nilsson samt flera riksdagsledamöter deltog.

Fiskeforum 2019 förde samman hela sportfiskenäringen och nyckelaktörerna i det system som påverkar utvecklingen av en hållbar fisketurism i Sverige, såsom offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, produkt- och destinationsutvecklare, forskare samt fisketuristiska entreprenörer och utrustningsbranschen.

– Med Fiskeforum 2019 ville vi förflytta frågan om fisketurismens utveckling framåt, bland annat genom att visa på goda exempel från utlandet, men även genom att höja kunskapen hos våra politiker och beslutsfattare om vilken fantastisk potential för småföretagare och landsbygdsutveckling som hållbar fisketurism innebär. Vi diskuterade även laxbeståndens status och processen med vattenkraftens miljöanpassning säger Daniel Melin fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket.

Ta del av konferensens presentationer och panelsamtal i ny rapport

Målsättningen med konferensen var att ta ett steg vidare från diskussioner om utmaningar och problem till att öka takten i främjande- och utvecklingsarbetet. Av den anledningen innehöll konferensen flera lösningsorienterade paneldiskussioner med uttalat syfte att ta ett steg framåt i utvecklingen av fisketurismen.

Alla presentationer och panelsamtal under konferensen filmades och materialet finns nu sammanställt i rapporten ”Fiskeforum 2019 – tema fisketurism”.

Avsikten är att Fiskeforum kommer att utvecklas med fler aktiviteter och med ytterligare teman under kommande år.

Fiskeforum 2019 arrangerades av Jordbruksverket, Sportfiskarna, Tillväxtverket, Sveaskog, Stiftelsen för Östersjölaxen, Svensk Sportfiskehandel och Landsbygdsnätverket samt med stöd av Havs- och vattenmyndigheten.

Kontaktperson för journalister
Daniel Melin 
Jordbruksverkets fiskerienhet
daniel.melin@jordbruksverket.se 
Telefon 036-15 59 14

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera